Yargıtay ve Danıştay Üyeliği Seçiminde Acelecilik, 17.02.2011

Siyasal iktidarın meydanlarda yargıyı yuhalatıp, kendi elleri ile hazırladığı tasarılar, yasama organında salt usuli işlemler tamam edilerek ve taslaklar harfiyen yasa haline dönüştürülmektedir. Tarafsız Cumhurbaşkanı derhal yasaları onaylamakta, mükemmel işbölümünün ardından HSYK da bu ahenge iştirak etmektedir. Özellikle yargıç ve savcılara yapılan vaadlerin aksine ve kendilerini seçen çoğunluğun tamamına yakınının görüşüne aykırı biçimde yargısal süreçlerin uzamasında büyük etkisi olan askerlik sorunu ile yıpranma gibi konulara hiç değinilmeden hatta karşı oldukları ihsaslarında bulunulmasının ardından, Yargıtay ve Danıştaya daireler kurulması ve üye sayısının arttırılmasına ilişkin yasanın onay mürekkebi henüz kurumadan Yargıtay ve Danıştay üyelik seçimi süreci başlatılmıştır.

Ancak yaklaşık 200 yargıç ve Cumhuriyet savcısı hakkında iki yılı aşkın süredir devam eden disiplin soruşturmaları kurulda bekletilmektedir. Bu nedenle, HSYK üye adayı olma hakkını kaybeden, maaşını 1/5 oranında eksik alan meslektaşlarımızın durumu; önceki kurul Bakan ve Müsteşar tarafından görev yapamaz hale getirildiğinden ve soruşturma dosyalarının gündeme alınması yolundaki tüm çabalara karşın Bakanın gündem belirlemedeki mutlak yetkisi ve engellemesi nedeniyle görüşülememiştir. Aralarında yüksek mahkemelere seçilebilme yeterliliğine ulaşmış ve birinci sınıfa ayrılabilmesi için soruşturmaların tamamlanmasını bekleyen çok sayıda yargıç ve Cumhuriyet savcısı bu nedenle Yargıtay ve Danıştay üye adayı olma haklarını kullanamayacaklarını öğrenmiş bulunmaktadırlar.

Yargıçlık bir kariyer mesleğidir ve her meslektaşımızın yüksek yargıda görev alma konusunda beklentilerininolması son derece doğaldır. Uzun süredir bekletilen bu soruşturma dosyaları yargıcın geleceği açısından hesaba katılmayan, ülkemizde de yargı yerlerince hukukun genel ilkeleri arasında kabul edilmeye başlanan "Haklı Beklenti" olgusunu zedelenmekte, telafisi mümkün olmayan ağır bir mağduriyet riski taşımaktadır. Tamamen kendi iradeleri dışında gelişen nedenlerle ötelenerek gündeme alınmayan soruşturma dosyaları bugün bir önsorun olarak ele alınmalı ve yüksek yargıya üye seçiminden önce ve ivedilikle sonuçlandırılmalıdır.

Aksi bir durum, zaten objektiflik konusunda derin kuşkular yaratan buseçim sürecini daha da adaletsiz kılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 17.02.2011


YARSAV YÖNETİM KURULU