Yargıda Fişleme İddialarıyla İlgili Basın Açıklaması 17.04.2009

YARGIÇLAR VE SAVCILAR BİRLİĞİ
YARSAV

BASIN AÇIKLAMASI

Basın yayın organlarında çıkan bazı haberlerde, devam eden bir soruşturmada elde edildiği belirtilen bilgiler kapsamında, yargıç ve savcılar hakkında çeşitli fişlemelerde bulunduğu ifadeleri yer almıştır.

Bir hukuk devletinde yargıç ve savcılar hakkında herhangi bir biçimde fişleme yapmak ya da yaptırmak kimsenin hakkı ve haddi değildir.

Elde edildiği belirtilen bilgiler kapsamında bu tür notlar var ise, ilgili yargı organlarının öncelikle yapması gereken, söz konusu bilgilerin yer aldığı dökümanların hukuka uygun biçimde ve yöntemince elde edilip edilmediğini açıklığa kavuşturmak olmalıdır. Bu işlem yapıldıktan sonra ilgili yargıç ve savcılar haberdar edilmelidir. Aksi halde bu işlem yapılmadan yargıç ve savcıların haberdar edilmesi demek, yargıç ve savcıları devam eden bir soruşturmaya taraf olarak soruşturmanın içine çekmek biçiminde bir sonuç doğurabilecektir.

Hukuka aykırı kanıt olgusunu gündeme getirebilecek bu dökümanlar hakkında, hukuka aykırılık boyutu açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılması, söz konusu dökümanların hukuka aykırı elde edilmiş olup olmadığı sorularının tartışılıp yanıtlanmadan, hukuka uygun kanıt sayılmaları algısının genel kabul görmesi sonucunu yaratabilecektir.

Belirtilen nedenlerle bu durumlar yargıç ve savcıların devam eden bir dava ve soruşturmaya taraf olarak bu soruşturmanın içine çekilmeleri sonucunu ortaya çıkarabileceğinden, ilgili yargı mercilerince, bahse konu fişleme iddialarının yer aldığı dökümanların, öncelikle hukuka uygun biçimde ve yöntemine uyularak elde edilmiş olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Yargıç ve savcıların sivil meslek örgütü olarak YARSAV, bu iddia ve konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır. Yargıç ve savcıları fişleyerek ya da fişleme iddiasını ortaya atarak hiç kimse yargı üzerinden herhangi bir sonuç elde etmeye kalkışmamalıdır. Yargıç ve savcılar, adalet için, temel hak ve özgürlüklerin korunması için vardır ve varlık nedenlerine uygun olarak hukuk içinde hareket edeceklerdir. Bu nedenle yargı, yargıya bırakılmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.17.4.2009

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

YARSAV Başkanı