Yarsav 4. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulunun 02.09.2015 gün ve 108 sayılı kararı gereğince; dördüncü olağan genel kurul toplantısı, 10.10.2015 Cumartesi günü saat 09.30 da, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi - Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Bağdat Caddesi, No:50, Yenimahalle-Ankara adresinde, Tüzük uyarınca katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla, ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, katılım çoğunluğu aranmadan 24.10.2015 Cumartesi günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır.        18.09.2015

 

GÜNDEM

1- Açılış

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3- Divan kurulunun seçimi

4- Başkan’ın konuşması

5- Başkanlık, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelik adaylık başvurularının alınması

6- (Varsa) Tüzük değişikliği önerilerinin alınması

7- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması

8- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibrası

9- Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi

10- Üyelikten çıkarılanların itirazlarının karara bağlanması

11- Başkan, yönetim ve denetim kurullarının seçimi

12- Dilek ve öneriler

13- Kapanış

YARSAV YÖNETİM KURULU