YARSAV, Avrupa İdari Yargıçlar Birliği´nin 20. Üyesi Oldu

Derneğimiz tarafından; uluslararası süreçlerde daha etkin bir işbirliği ve koordinasyonla Türkiye hakkında farkındalığın artırılması ve yargıya ilişkin evrensel ilkeler çerçevesinde sorunlarımıza müşterek çözüm yollarının bulunması öncelikli kilometre taşları olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla; örgütümüz,  tartışma götürmez bir kesinlikle, uluslararası düzeyde önemli bir aktör olarak kimlik kazanmış ve saygın bir muhatap olma niteliğini tescil ettirmiştir. Şu anda uluslararası yargı örgütleri içerisinde ülkemizi temsil yetkisine sahip yegâne örgüt olarak, kararlı ve eylemli şekilde izlenen bu yargı siyasetinin, ülkemiz yargısının bugününe katkısı sınırlı gözükse de orta ve uzun vadede neler getireceğinin bilincindeyiz.

Bu doğrultuda YARSAV, Avrupa İdari Yargıçlar Birliği (The Association of European Administrative Judges - AEAJ)’nin 5 Mayıs 2016’da gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda, oybirliğiyle 20. üye olarak kabul edilmiştir.

Avrupa İdari Yargıçlar Birliği; 2000 yılında kurulmuş, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerdeki idari yargıç birlikleri ya da bünyesinde idari yargıçların da yer aldığı yargı örgütlerinden oluşan uluslararası bir organizasyondur. Ayrıca bu ülkelerden olup da kendi birlikleri olmayan idari yargıçları da bireysel olarak temsil etmektedir.

Amaçları:

Avrupa’da kamu otoritesinin şiddetine, hukuka aykırı idari işlemlere karşı bireylerin korunması ve böylece Avrupa’nın özgürlük ve adalet ile ilerlemesine yardım etmek,

Avrupa’daki idari yargıçların idari mevzularda hukuki bilgisini genişletmek ve bu amaçla ilgili mevzuat ve içtihatlara ilişkin bilgi paylaşımı sağlamak,

Avrupa’daki idari yargıçların pozisyonlarını güçlendirmek ve ulusal ve Avrupa seviyesinde idari yargıçların profesyonel ilgilerini teşvik etmektir.

Murat ARSLAN

YARSAV Başkanı

Avrupa İdari Yargıçlar Birliği Üyesi Örgütler:

ALMANYA

   Bund Deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen

AVUSTURYA

•   Verein der Richterinnen und Richter des Verwaltungsgerichtshofes

•   Vereinigung der Finanzrichterinnen und Finanzrichter

•   Vereinigung der Richter/innen des Bundesverwaltungsgerichtes

•   Verwaltungsrichter-Vereinigung

•   Verein der Finanzakademiker

BULGARİSTAN

•   Association of Bulgarian Administrative Judges

ESTONYA

•   Eesti Kohtunike Ühing

FİNLANDİYA

•   Suomen tuomariliitto ry

FRANSA

•   Syndicat de la Juridiction Administrative

YUNANİSTAN

•   Association of Greek Administrative Judges

MACARİSTAN

•   Magyar Közigazgatasi Birak Egyesülete (Hungarian Association of Administrative Judges) 

İTALYA

•   Associazione nazionale dei Magistrati Amministrativi (ANMA)

AZERBAYCAN

•   Association of Judges of Specialized Courts of the Republic of Azerbaijan

LİTVANYA

•   Association of Judges, Division of Judges of the Administrative Courts of Lithunia

LUKSEMBURG

•   ALMA Association Luxembourgeoise des Magistrats Administratifs

SLOVENYA

•   Slovenian Association of Judges

SLOVAKYA

•   National Association of Slovakian Administrative Judges

İSVEÇ

•   Sveriges Domareförbund - The Swedish Association of Judges

TÜRKİYE

•   YARSAV – Yargıçlar ve Savcılar Birliği