Yargıçlar Sendikası Kapatma Davası Duruşmasına Çağrı

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ… YARGIÇLAR SENDİKASINI BASKICI ZİHNİYETE KURBAN VERMEYECEĞİZ…

Yargıç ve savcıların ilk sendikal örgütlenmesi olan Yargı-Sen, ileri demokrasi söylemleri ve daha özgürlükçü bir anayasa vaatlerinin seslendirildiği bir dönemde, bu söylem ve vaad sahiplerinin samimiyetsizliklerini yüzlerine adeta çarparcasına, Ankara Valiliğinin başlattığı yargısal süreç sonunda Anayasa´nın 90/son fıkrası ile güvence altına alınan uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan örgütlenme hak ve özgürlüklerine açıkça aykırı ve çağdaş hukuk sistemlerince kabul edilemeyecek, 12 Martlardan ve 12 Eylüllerden esinlenen dar bir hukuki-siyasi yorumla, Ankara 15. İş Mahkemesince kapatılmış ve bu karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından 21.02.2012 tarihinde onanmıştı.

Bunun üzerine, 16.11.2012 tarihinde, Yargıtay kararı doğrultusunda tüzük değişikliği yapılarak Yargıçlar Sendikası kuruldu. Ancak ne yazık ki bugün, her türlü demokratik örgütlenmeyi kendi iktidarı için bir tehdit unsuru olarak gören anlayış, kurulduktan iki yıl sonra Yargıçlar Sendikası için de kapatma davası açtı.

Ülkedeki diğer gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde; faşizme set oluşturacak güçlü, bağımsız ve kişilikli yargının, varlıklarından güç alacağı destek noktalarına, payandalara olan ihtiyacının her geçen gün daha fazla duyumsandığı açıktır. Bu yüzden; yargı emekçileri olarak, tüm dünyada olduğu gibi, kabullenmeme ve direnme iradelerimizin gölgesinde, kendi emek, alın teri ve özgürlük mücadelesi yolumuza, bedelini bugün de ödemekte olduğumuz gibi sürgünlere, cezalara rağmen inanç ve umutla devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; hak zemininden üreyen ve tarihsel-toplumsal boyutu-derinliği olan demokratik kitle örgütlerinin tüzel kişilikleri, yargı kararları ile kısıtlanabilirler, kapatılabilirler, ancak ölmezler ve yok edilemezler…

Adalet dağıtmakla görevli yargıç ve savcıların; kendi haklarını örgütlü bir güç halinde arayamaz hale getirilmelerine, kolektif eylem özgürlüklerinin en başındaki örgütlenme özgürlüğünün engellenme girişimine dur demek için; tüm meslektaşlarımızı, barolarımızı, demokratik kitle örgütlerimizi, 09.12.2014 tarihinde, Ankara 11. İş Mahkemesinde, saat 10.30´da başlayacak olan duruşmada Yargıçlar Sendikası ile birlikte olmaya, mümkün olan en geniş katılımla ilk ve tek sendikal örgütlenmemizin ve meslektaşlarımızın arkasında durma kararlılığımızı göstermeye çağırıyoruz.

YARSAV YÖNETİM KURULU