YARSAV 2. Olağanüstü (Seçimsiz) Genel Kurul Çağrısı

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulunun 15.04.2015 gün ve 103 sayılı kararı gereğince; ikinci olağanüstü genel kurul toplantısı, 09.05.2015 Cumartesi günü saat 10.00 da, İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu, Necatibey Caddesi No:57 Kızılay/Ankara adresinde, Tüzük uyarınca katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla, ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, katılım çoğunluğu aranmadan 31.05.2015 Pazar günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır. 21.04.2015

 

GÜNDEM

1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan kurulunun seçimi

4. Tüzük değişikliği önerilerinin alınması

5. 2014 HSYK seçimlerinin değerlendirilmesi ve seçim sonrası için öneriler

6. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması

7. Dilek ve öneriler

8. Kapanış

YARSAV YÖNETİM KURULU