MEDEL HAKKINDA

MEDEL

(Özgürlük ve Demokrasi İçin Avrupalı Yargıçlar ve Savcılar Birliği)


http://www.medelnet.org

MEDEL, 1985 yılında Avrupa Parlamentosunun desteği ile Avrupa Topluluğu üyesi 6 ülkede bulunan 10 ulusal yargıç ve savcı derneğinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur. MEDEL, Avrupa yargısal ortamının eleştirel düşünceyle çağdaşlaşmasına katkıda bulunan uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin yargıyla ilgili kurul ve komisyonlarının gerçekleştirdiği toplantı ve seminerlere katılarak Avrupa’nın demokratik hukuk kültürünün oluşumuna katkı sağlamaktadır.

2006 yılında MEDEL´in Avrupa Birliği üyesi 11 devlette bulunan 15 ulusal yargıç ve savcı derneğinden yaklaşık 15.000 üyesi bulunmakta iken daha sonra Romanya, Sırbistan ve Türkiye´nin üye kabul edilmesi ile bu sayı daha da artmıştır. YARSAV, 19.3.2010 tarihinde İtalya’nın Torino kentinde yapılan toplantı sonrası MEDEL üyeliğine kabul edilmiştir.

MEDEL üyesi dernekler:

Almanya

-
Neue Richtervereinigung (NRV) – Yeni Hakimler

- VER.DI - Birleşik Hizmet Sendikası

Bundesfachausschuss Richter und Staatsanwälte in Vereinigten Dienstleistunggewerkschaft (VER.Dİ) (Birleşik Hizmet Sendikası içinde yer alan Hakimler ve Savcılar Danışma Kurulu)

Belçika

Association Syndicale des Magistrats (ASM) – Yargıçlar Derneği

Kıbrıs

Cyprus Judges Association – Kıbrıs Yargıçlar Derneği

İspanya

-
Jueces para la democracia (JpD) - Demokrasi için Yargıçlar Birliği

- Union progresista de Fiscales (UpF) – İlerici Savcılar Birliği

Fransa

Syndicat de la Magistrature (SM) – Yargıçlar Sendikası

Yunanistan

Eteria Elinon Dikastikon Litourgon Gia ti Demokratia ke tis Elefteries – Demokrasi ve Özgürlük için Yunanlı Yargıçlar Derneği

İtalya

-
Magistratura democratica (Md) – Demokratik Yargı Derneği

- Movimento per la Giustizi – Adalet Hareketi Derneği


Polanya

-
IUSTITIA – Polonyalı Yargıçlar Derneği

- Association of Prosecutors of the Rebuplic of Poland – Polonya Cumhuriyeti Savcılar Derneği

Portekiz
- Associaçao syndical dos Juizes Portugueses (ASJP) – Portekizli Yargıçlar Derneği

-

Çek Cumhuriyeti
-
Soudcovska Unie Ceské Republik - Çek Cumhuriyeti Yargıçlar Birliği

- Unie statnich zastupcu Ceske republik – Çek Cumhuriyeti Hukuk Müşavirleri Birliği

Romanya

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România – Romanya Yargıçlar Ulusal Birliği

Sırbistan

- Judges´ association of Serbia – Sırbistan Yargıçlar Derneği

- Prosecutors assocation of Serbia – Sırbistan Savcılar Derneği

MEDEL´e bağlı olan bu dernekler hem yargıçları hem de savcıları temsil etmektedir.

MEDEL;

- Hukukun üstünlüğü ve demokrasi değerlerine mutlak saygı gösterilmesi ile yargı bağımsızlığının korunmasını,

- Avrupa’nın demokratik hukuk kültürüne katkı sağlanmasını,

- Yargının demokratikleşmesini,

- Yargıç ve savcıların toplanma, birlik-dernek kurma ve ifade özgürlüklerinin savunulmasını,

- Azınlıkların ve farklı grupların hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesini amaçlamaktadır.

Bu amaçlarla faaliyetlerini sürdüren MEDEL, 1998 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Avrupa Yargı Şartının kabulüne de katkı sağlamıştır. Ayrıca çeşitli Avrupa devletlerinin yargıları arasında köprüler kurulmasına imkan vererek fikir paylaşımı ve tartışma için uygun bir zemin sunmakta, bu amaçla çeşitli mesleki toplantı ve seminerler düzenlemektedir. Bunun yanı sıra MEDEL Yönetim Kurulunun düzenli toplantıları sayesinde toplantının yapıldığı ülkenin yargı mensupları ile kurul üyeleri arasında yargıyla ilgili belirli konuları görüşme fırsatı doğmaktadır. Böylece farklı Avrupa devletlerindeki yargı düzenleri ve işleyişi hakkında bilgi edinilmesi, karşılıklı iletişim ve etkileşime geçilmesi sağlanmaktadır. Yargı bağımsızlığını ve yargıç güvencesini tüm Avrupa’da korumayı amaç edinen MEDEL, Avrupa ülkelerinde yargıyı ilgilendiren konularda duyarlılığını birçok platformda dile getirmektedir.

Örneğin İtalya’da, başta başbakan olmak üzere cumhurbaşkanı, iki milletvekili ve anayasa mahkemesi başkanı hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlatılan soruşturma ve kovuşturmaların askıya alınarak yargı önüne gelmesini engellemeye yönelik bir yasa taslağı İtalyan Parlamentosu önüne getirilince, MEDEL tarafından anılan yasa taslağını sert bir şekilde kınayan bir basın açıklaması yapılarak Avrupa kamuoyu ve Avrupa Birliği organları durumdan haberdar edildi. Sonuç olarak söz konusu yasa tasarısı İtalyan Parlamentosundan geri çekilmek zorunda kalındı. Aynı duyarlılığı MEDEL Sırbistan’daki yargı skandalı ile ilgili olarak da gösterdi. Zira Sırbistan’da yeni anayasaya göre oluşturulan Yüksek Yargı Konseyi, Parlamento tarafından çıkarılan bir yasa uyarınca, mevcut tüm yargıç ve savcıları yeniden zorunlu bir seçime (atamaya) tabi tutarak, yeni yargıç ve savcı ihtiyacı olmasına rağmen mevcut yargıç ve savcıların üçte birini herhangi bir gerekçe göstermeksizin görevden aldı. Sırbistan’da yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesine darbe vuran bu olayla ilgili olarak da gerek MEDEL gerekse MEDEL çatısı altında bir araya gelen Avrupa’daki diğer yargıç ve savcı birlikleri ve tabi YARSAV, hem kamuoyuna hem de Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin ilgili organlarına duyarlılıklarını bildirmişlerdir. Söz konusu süreç izlenmeye devam edilmektedir. MEDEL yetkilileri ülkemizde yargıyla ilgili yaşanan olayları da yakından takip etmekte ve YARSAV’a desteklerini her fırsatta dile getirmektedirler. Anayasa değişikliği sonrasında yargı alanındaki yeni uygulamalarla ilgili süreçler YARSAV tarafından MEDEL yetkililerine bilgi notları ve raporlar halinde iletilecektir.