Sincan 1 nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve YARSAV’a yönelik taraflı yayınlar, 20.5.2009

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararlarına karşı yapılan itirazları Ceza Muhakemesi Yasası’nın 173 ncü maddesi uyarınca, en yakın ağır ceza mahkemesi başkanı incelemekle yetkilidir.

Sincan 1 nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı da bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı’nın tarafı olduğu bir hazırlık soruşturması ile ilgili yapılan itiraz üzerine kararını vermiştir.

Sincan 1 nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, bu kararı nedeniyle, kimi hukukçularında içinde yer aldığı çeşitli yorumlardan hareketle, bazı basın yayın organlarındaki yayınlarla kamuoyu önünde hedef haline getirilmektedir.

Konuyu hukuksal boyutunun dışına taşımak isteyen bazı çevrelerce, anılan mahkeme başkanının yasal çerçevede inceleyerek verdiği bir kısım kararlar da tartışmalı gösterilmek suretiyle, bilgi kirliliğini de aşan amaçlı yayınlar sürdürülmekte,  bu bağlamda gerçek dışı iddialarla YARSAV dahi olayın içine çekilmeye çalışmaktadır.

Konu devam eden bir hazırlık soruşturması ile ilgili olup, hukuksal süreç işlemektedir. Bu nedenle hukuksal bir süreci hukuk dışı gibi gösterme gayret ve çabaları, yargı organlarına ve mensuplarına saldırı niteliğindedir.

Hiç kimse yargı organı yerine geçerek karar veremez. Herkes, kuralları çerçevesinde işleyecek hukuksal sürece saygı göstermelidir.

Kullanılması sorumluluk isteyen basın özgürlüğü, bilgi kirliliğinin, taraflı yayınların ve saldırıların odağı haline getirilemez.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 20.5.2009

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

YARSAV Başkanı