Basın Açıklaması

                        31 Mayıs 2011 tarihinde AKP´nin Hopa ilçesindeki mitinginde meydana gelen olaylarda emekli bir öğretmenin ölümünü protesto etmek amacıyla mensubu oldukları sendikayı temsilen AKP Ankara İl Başkanlığı önünde açıklama yapma şeklindeki  gösteriye katılan Ankara Adliyesinde zabıt katibi olarak çalışan Fatma Ekin Narin ile Turgay Akçay hakkında Ankara İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 20.09.2011 tarih 392/393 – 601 sayılı kararıyla ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak  eylemleri nedeniyle bir daha atanmamak üzere devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılması önerisiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkedilmişlerdir. 

                        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 03.11.2011 tarih 56912 sayılı yazısı ile ilgililerden aynı yönde savunma istenilmiştir.

                        Hakkında soruşturma yapılan Fatma Ekin Narin ile Turgay Akçay KESK´e bağlı Büro Emekçileri Sendikasının 2 Nolu Şubesinin üyesi ve sendikanın işyeri temsilcileridir.

                        Oysa ilgililere yöneltilen somut suçlama 31 Mayıs 2011 günü saat 18.00 sıralarında Sakarya caddesinde toplanarak AKP il binası önüne kadar izinsiz yürüyüş ve yürüyüş sonunda basın açıklaması yapmaya teşebbüstür. Zira eylem tamamlanmadan güvenlik güçlerinin müdahelesi ile sonlandırılmıştır.

                        Eylem;

                        Çalışma saatlerinden sonradır.

                        Çalışma alanları dışındadır.

                        Eyleme katılan yasadışı örgüt bulunmamaktadır.

                        Hakkında soruşturma yapılan  Fatma Ekin Narin ile Turgay Akçay hakkında güvenlik güçlerine karşı saldırıda bulunma suçlaması bulunmamaktadır.

                        Yani ilgililerin eylemleri sadece sendikal faaliyetten kaynaklanan eylemlerden ibarettir.

                        Adalet Bakanlığı ve Ankara Adalet Komisyonu Başkanlığının işlemleri, yapılan soruşturmalar, sendikal örgütlenmeleri, hak arama, düşüncesini ifade ve gösteri yapma özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik, otoriteye karşı çıkanları, eleştirenleri yok etmeyi amaçlayan hukuk dışı  bir işlemdir.

                        Bu tür soruşturmaları, baskıları meşru görmek demokratik hakların kullanılmasının yasaklanmasının, yok edilmesinin sondan bir önceki adımıdır.

                        YARSAV, çalışanların sendikal örgütlenmelerinin ve düşüncelerini açıklama özgürlüklerinin kullanılmasının sonuna kadar savunucusu olacaktır.

                        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

                                                                                                          YARSAV YÖNETİM KURULU