HSYK Genel Kurulu´nun Sayın Üyelerine Ortak Çağrımzdır

Ankara Hakim adayı sayın Tolga Onur´un mesleğe kabul edilmemesi ile ilgili HSYK kararı geldiğimiz aşamada genel kamuoyu tarafından yakından bilinen ve hassasiyetle takip edilen bir konuya dönüşmüş bulunmaktadır. Bu noktada mesleğe kabul edilmeme yönündeki karar gerekçesi kamuoyunun malumu olmuş, alenileşen gerekçe yaygın olarak tartışılmış ve fiilen meslekte bulunan hakim ve savcıların neredeyse tümü tarafından bir kez daha gözden geçirilmesi gereken bir karar olarak telakki edilmiştir.

Bu husustaki giderek genelleşen kanaat hakim ve savcılar ile genel kamuoyunda nadir rastlanan bir sağduyuya delalet etmekte ve Tolga Onur´un mesleğe kabulü talebi yargıdaki tüm sorunların tüm tarafların uzlaşma ve işbirliği ile çözülmesi umudunu yeşerten bir aşamaya da işaret etmektedir. Diğer yandan, HSYK´nın sözkonusu mesleğe kabul etmeme kararının birbirine çok yakın oy sayılarıyla ve ancak oy çokluğu ile alınmış olması ve de 3.Daire´nin ilk kararında mesleğe kabul edilmeme yönünde oy kullanan 4 üyeden ikisinin( HSYK Başkanvekili ve 3.Daire Başkanı Ahmet Hamsici ile Üye Rasim Aytin) Genel Kurul´da mesleğe kabul edilme yönünde görüş değiştirmesi hususu da nazara alındığında hakim ve savcıların Tolga Onur kararı konusundaki yeni bir karar beklentisi ve umutlarının HSYK´da da ciddi bir karşılığının bulunduğunu göstermektedir.

Günlerdir Sn. Onur İle yaptığımız gerek yüzyüze görüşmelerimiz, gerekse sosyal medyada yazdıklarından edindiğimiz izlenimlerimiz birlikte değerlendirildiğinde Tolga Onur´un yargıçlık mesleğinin gerektirdiği hukuksal birikim, adalet anlayışı, saygınlık, sabır, ağırbaşlılık... gibi niteliklere sahip, iyi Türkçe konuşan, genel kültürü yüksek bir birey olarak aramıza katılmasının yargı camiası açısından bir kazanım olacağını düşünmekteyiz. Sosyal medyada, meslektaşlar arasında yapılan anketlerde bu düşüncemizin doğruluğunu göstermektedir.

Tolga Onur´un mesleğe alınması, yargı dernekleri ve sendikasını ilk kez ortak bir bildiri yayınlamaya yöneltmiştir. Bu davetimizin demokratik çoğulculuk, sivil topluma güven ilkeleri de gözetilip dikkate alınarak, Sayın Onur´un mesleğe kabulünün sağlanmasını dileriz.

Saygılarımızla.18.12.2012

YARSAV -DEMOKRAT YARGI -YARGIÇLAR SENDİKASI