Yarsav’ın açılan idari yargı hakim adaylığı sınavı hakkında Basın Açıklaması 09.08.2006

Yarsav’ın açılan idari yargı hakim adaylığı sınavı hakkında Basın Açıklaması

15 Ekim 2006 tarihinde gerçekleştirilecek idari yargı hakim adaylığı yazılı sınavı ile ilgili olarak Yarsav’dan yapılan yazılı açıklama şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce 09.8.2006 tarihinde yapılan duyuruda; yazılı ve mülakat sınavları ile 100 adet idari yargı hakim adayının alınacağı, yazılı sınavın ÖSYM tarafından 15 Ekim 2006 tarihinde gerçekleştirileceği, yazılı sınav konularında ise 02 Ağustos 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan konuya ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince değişiklik yapıldığı belirtilmektedir.

Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi konusunda evrensel standartlara ulaşılmasını savunan YARSAV;

Alınacak hakim adayı sayısının Adalet Bakanlığınca belirlenmesinin,
Yazılı sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirilse bile, mülakat dahil olmak üzere hakim adaylığına atanma sürecinde Adalet Bakanlığının üstelik te tek belirleyici makam olmasının
yargı bağımsızlığı ilkeleri ile çatıştığını ve yargı organlarını çeşitli tartışmaların içine soktuğunu, bu tartışmaların bile bağımsız yargıya zarar verdiği görüşündedir.

Artan iş yükü karşısında hakim ve savcı sayısının yeterli düzeye çıkarılması amacıyla 2004 yılında neredeyse mevcut kadronun yarısını oluşturan 4000 hakim kadrosunun ihdas edilmesi ve hakim adaylığı kadrolarının da bütünüyle yürütme organının sorumluluğunda doldurulması karşısında; yargı bağımsızlığının zedelenmemesi ve gelecekte yargı üzerinde tartışmalar yaşanmaması için;

Her yıl alınacak aday sayısının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapılıncaya, ayrıca hakim adaylığına ilişkin sınavlarda da yürütme organının etkisini yaratan düzenlemeler bütünüyle kaldırılıncaya kadar, hakim adaylığı sınavlarının ertelenmesi, yargı bağımsızlığı yönünden mutlak bir zorunluluktur.

Kamuoyuna duyurulur. 09.8.2006