Yarsav’ın Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yönetmeliği hakkında Basın Açıklaması 02.08.2006

02 Ağustos 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili basın açıklaması şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

02 Ağustos 2006 tarihli Resmi Gazete’de Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “ yayımlanmıştır.

Anılan yönetmelik hükümlerine göre, adli ve idari yargıya yargıç adayı alımına yönelik yazılı sınav ve mülakatın, Adalet Bakanlığınca yaptırılması/yapılması konusunda herhangi bir değişikliğe gidilmediği görülmüştür.

Ayrıca 5435 sayılı Yasa ile yapılan değişikliğe paralel olarak, her yıl alınacak aday sayısının, Türkiye Adalet Akademisinin görüşü alınmak suretiyle, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca saptanacağı öngörülmüştür.

Yargıç bağımsızlığı konusunda evrensel standartlara ulaşılmasını savunan YARSAV;

Adli ve idari yargıda yargıç adayı alımına yönelik yazılı sınav ve mülakatın Adalet Bakanlığınca yaptırılmasının/yapılmasının, evrensel standartlarla çeliştiği,
Her yıl alınacak aday sayısının Adalet Bakanlığınca değil, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenmesi gerektiği
Konularındaki Tüzüğünde de yer alan görüşlerini kamuoyuna iletir. 02.8.2006

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

Yargıçlar ve Savcılar Birliği

YARSAV

Yönetim Kurulu Başkanı