YARSAV´IN HUKUKDIŞI DİNLENMESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizin, uzunca bir süredir, “Biri Bizi Gözetliyor ve Devlet de Bunu İzliyor” gerçeğini, korku ve kaygıyı bütün topluma dalga dalga yayan yansımaları ile yakıcı bir şekilde yaşamakta olduğunu, hukuk dışı dinlemeler, izlemeler ve kayıtların serbestçe yapılıp fütursuzca sergilendiğini, bu şekilde hukuk devletinin polis devletine dönüştürüldüğü, ülkemizin ağır faşizan uygulamalara tabi tutulduğunu belirterek kaygılarımızı kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bunun son örneğini YARSAV’a karşı yapılan bir saldırı ile tekrar yaşıyoruz. Öncelikle bu yasa ve hukuk dışı, ahlaksızca dinlemeleri şiddetle kınıyor ve sorumluların derhal bulunmasını istiyoruz.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi; siyasal yönetimlerin, Devleti var eden, korumak ve kollamakla görevli olduğu halkını artık gözetim ve denetim altına aldığı, halkın temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için var olması gereken sistemin, halkını tehdit olarak algıladığı ve zamanı gelince kullanmak üzere kişilere yönelik her türlü görüntü ve ses kaydı yoluyla veri biriktirmekte olduğu tüm toplum kesimlerinin malumu haline gelmiş ve artık bir utanca dönüşmüştür.

Bütün devlet  olanakları ve yetkileri elinde olan hükümetin, kurulan bu namert pusu ve hayasızca saldırının faillerini bir an önce ortaya çıkarması gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk üzerlerinde, cürmün lekesi yüzlerinde daima kalacaktır.

Yapılan yayınlardan; dinleme ve izlemeleri yapanların yaptıkları faaliyetin hukuksuz olduğu, suç unsuru içerdiği unutturularak, özel yaşama ait ses ya da görüntülerin içeriğine yönelik tartışma yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Yasa dışı elde edilen bu dinlemelerin içeriği hakkında yorum yapmak yapılan işi meşrulaştırmak olacağı ve bunu yayınlayanların amacına hizmet edeceğinden bu konuda tartışma yapılması doğru olmayacaktır.

YARSAV olarak bedeli ne olursa olsun hukukun üstünlüğü ve  bağımsız yargı idealinden vazgeçmeden, baskılara boğun eğmeden, hiçbir güce biat etmeden yolumuza devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.   15.12.2011

YARSAV YÖNETİM KURULU