Avukatlık Sınavı ile ilgili Yarsav’ın Basın Açıklaması 24.11.2006

BASIN AÇIKLAMASI

Avukatlık sınavının kaldırılması, avukatlık mesleğini ve bu mesleğin hukuk devleti ilkesinin gelişmesine sağladığı katkıları önemsememek, görmezden gelmek; avukatlık mesleğinde nitelik ve donanım sorunu yaratmak anlamındadır.

Yargının, sav-savunma-karar biçimindeki üç unsurundan, sav ve karar makamları için öngörülen sınav koşulunun gerçek amacı, yargıç ve savcılığa donanımlı kişileri kazandırmaktır. Yargının vazgeçilmezi olan ve kutsal savunma makamını oluşturan avukatlar için de, aynı şekilde sınav koşulunun aranması, diğer yargılama makamları karşısında, avukatların da eşit seviyede bulunması, güçlü ve donanımlı olması için bir zorunluluktur. Bu durum, kişilerin hukuksal güvenliğinin sağlanması için de gereklidir. Bu anlayışla diğer ülkelerde, avukatlık için sınav koşulu öngörüldüğü gözden ırak tutulmamalıdır.

Hukuk fakülteleri sayısının hızla artış göstermesi karşısında, fakülte mezunları yönünden avukatlık için artık sınav koşulunun aranması, yargı yönünden öncelik taşıyan mutlak bir zorunluluktur. Sınavın kaldırılmasına ilişkin görüşlerin, hiç bir hukuksal ve kabul edilebilir bilimsel dayanağı bulunmamaktadır.

Yargı organlarının sistemdeki konumlarını güçlendirmek yönünde adım atılması beklenirken; avukatlık için sınav koşulunun kaldırılması suretiyle geri adım atılması asla kabul edilemeyecek bir davranıştır.

Avukatlık stajı bitimindeki sınavın korunması gerekirken; TBMM Genel Kurulu’nda sınavın kaldırılmasına ilişkin yasa değişikliği teklifinin gündeme alınması, yargıdaki sorunları görmezden gelmenin ötesinde, yargıyı sorunlara boğmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 24.11.2006

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

Yargıçlar ve Savcılar Birliği

(YARSAV)

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı