Özel İstihdam Büroları (Kiralık İşçi) Yasasına Dair Basın Açıklaması

Halk dilinde bilinen adı "kiralık işçi yasası" olan Özel İstihdam Büroları (ÖİB) Kanunu 06.05.2016 gecesi TBMM’de kabul edilmiştir.

25.06.2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 3. maddesi ile özel istihdam bürosu ilk kez bir kanun metnine girmiş, 01.08.2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi Gazete´de ÖİB Yönetmeliği yayımlanmıştır.

2009 yılında ÖİB Kanunu yine TBMM´den geçmiş ancak, zamanın cumhurbaşkanı tarafından işçinin emeğinin sömürülmesine ve insan onuruna aykırı durumlara neden olabilir gibi gerekçelerle veto edilmiş ve yasalaşamamıştır.

Şimdi ise gündemin yoğunluğundan yararlanılarak ülkemizdeki 15 milyon civarındaki kayıtlı, 6 milyon civarında olduğu tahmin edilen kayıt dışı işçinin ve işçi sendikalarının haberi olmadan, hangi hükümleri getirdiği, hangi kazanımları yok ettiği öğrenilip, tartışılıp, anlaşılamadan milletin meclisi olması gereken TBMM´de gece yarısı kabul edilmiştir.

Bu yasa ile;

10 m² büyüklüğünde olması gereken ÖİB´ larına kamu- özel işveren ayrımı yapılmadan tüm işverenleri, deniz- basın iş kanunu ayrımı yapılmadan "tüm işçileri 8 aya kadar kiralama" yolu açılmıştır.

Kiralanan işçilerin ücretinden kiralayan işveren değil sadece ÖİB sorumlu olacaktır.

Kiralanan işçilerin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

Kiralanan işçilerin kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretleri yok edilmiştir.

Kiralanan işçilerin bir işçi sendikasına üye hakları elinden alınmıştır.

Kiralanan işçilerin iş kazası geçirmeleri halinde iş kazalarından da ÖİB sorumlu olacak, SGK´da iş kazalarında sadece ÖİB´ye gidebilecektir.

Kiralık işçilere taşeron işçilerinden çok daha kötü şekilde ucuz iş gücü ve kölelik yolu açılmış olmaktadır.

Sonuç olarak; bu yasa ile kiralık işçiler, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun işçi lehine olan tüm hak ve kazanımlarını kaybetmiş olacaklardır.

Emek en yüce değerdir ve istismar edilemez. Cumhurbaşkanı´nı adaletli olmaya çağırıyoruz.

YARSAV ve Yargıçlar Sendikası olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra ve anılan yasa konusunda da tüm işçilerin, emekçilerin ve halkımızın yanında yer almaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

YARSAV & YARGIÇLAR SENDİKASI