Metal İşçileri Grev Erteleme Kararı Hakkında Açıklama

10 şehir, 22 fabrika, 15 bin işçi ile 29 Ocak’ta başlayan Birleşik Metal İşçileri Sendikasının grevi Bakanlar Kurulu´nun 29.1.2015 tarihli kararı ile milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün ertelenmesine karar verilmiştir.

Bundan evvel de Şişe-Cam fabrikaları grevi ve THY grevleri de birden fazla kez olmak üzere benzer gerekçe ile ertelenmiş, Anayasa’nın 54. maddesinde yer alan sosyal hak ve özgürlüklerden biri olan grev hakkı yürütme erkinin olağan dışı müdahalesiyle hak olmaktan çıkarılmış, anayasal haklar askıya alınmıştır. Yürütmenin keyfi biçimde, gerekçesi olmayan, şablon, basmakalıp, milli güvenlik gibi altı doldurulmayan, somut husus içermeyen gerekçelerle grev ertelemesi veya yasaklaması demokratik toplum düzeni içerisinde kabul edilemez.

Demokratik anayasal haklar askıya alınmakta, emekçilerin haklı mücadelesinin önü kesilmekte, emek yığınlarının yoksulluğa itilmesine göz yumulmaktadır. Bu karar, daha önce de defalarca işaret ettiğimiz gibi sınırsız bir gücün sürüklediği iktidar hırsının ülkeyi dikta rejimine her geçen gün daha da yaklaştırdığının açık işaretidir. Ancak, saraylarda alınan kararlarla işçi sınıfının emek mücadelesinin önü kesilemez!..

YARSAV ve Yargıçlar Sendikası, metal işçilerinin haklı ve onurlu mücadelesinin ve grev kararının yanındadır. Bu mücadele hepimizindir.

Türkiye işçilerine, emeğe, alın terine selam ve saygı ile...

YARSAV & YARGIÇLAR SENDİKASI