Dünya İnsan Hakları Günü

            İnfaza dönüşmüş tutukluluk sürelerinin, üç yılda savunma verememiş tutukluların, insan hakları ihlallerinin, usülsüz dinlemelerin, özel yetkili mahkemelerin, tutuklu gazetecilerin, basılmamış kitapların imha kararlarının gölgesinde;   bir kitaptan, bir resimden, bir poşudan, parasız eğitim istemekten, faşizme hayır demekten, saç kesmeden  örgüt suçlamaları yöneltilen  gençlerin ve çocukların ve gündüz vakti sokak ortasında öldürülen kadınların, çocuk gelinlerin ülkesinde… 

             Herkesin ırk, dil, din, ırk, etnik  ve siyasal görüş ya da başka bir ayrım olmaksızın eşit olduğu adil bir dünyaya , demokrasiye, tam bağımsız yargıya ve insan haklarına duyduğumuz inanç ve aydınlık günlere özlemle…

 

             Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu olsun…

 

                  YARSAV Yönetim Kurulu