Yargıtay Üye Seçimine Dair Açıklama

Şimdiye kadar uygar dünya anlayışı, hukuktan ve vicdandan yankı ile ısrarla objektif kriterler üzerinde ne kadar durursak duralım; her türlü “yakınlığın”  belirleyici olduğu bir seçime daha tanık olduk.

5240 kişinin dosyasının ele alınacağının ilan edildiği bir seçim sürecinin bırakın ciddiliği komik dahi kabul edilemeyecek kadar kısa sürede sonuçlanması da, ancak seçenler açısından hiçbir çaba gerektirmeyen bu “yakınlık“ kriteri ve buna bağlı “sonucun önceden belli olması” ile açıklanabilir.

HSYK’ca toplantıya katılmaması, kurulun bağımsız çalıştığının göstergelerinden biri olarak afra tafra ile sıklıkla dile getirilen Adalet Bakanının da bu sefer ani ve baskın bir gündemle seçime bizzat katılarak belirleyici olması, siyasi iktidarın bir başarısı, HSYK’nın artık iflah olmaz bir zafiyeti olarak kayıtlara geçmiştir.

Kadın meslektaşlarımızın “yakınlık” kriterini aşamamaları ve aşanların da meşruiyet katkısı yaptığı erkek egemenliğinin sürmesi, yeni oluşan cinsiyetçi geleneğin devam ettiğinin göstergesidir.

Öte yandan seçilen kişilere ilişkin toto kuponu niteliğindeki sonuçların ilan edilmesi, seçilenlerin emsalleri arasında seçimde üstün tutulmalarını izah edememesi bakımından sanılanın aksine gerekçelilik ve şeffaflık değerlerinden son derece yoksundur.

Sadece meslek kıdemi, başarı ve liyakatleri ile mağdur duruma düşen, seçilenlerden noksanlığının ne olduğuna da bir türlü anlam veremeyen meslektaşların vicdanlarındaki isyan ve burkuntu, yargının kanayan yarası olmaya devam etmekte; bu halin devamı ve tahammülü artık mümkün görünmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.    20.10.2012

YARSAV YÖNETİM KURULU