YARSAV´da Nöbet Değişimi 17.03.2011

Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Emine Ülker TARHAN’ın farklı bir platformda mücadelesine devam kararı ile birlikte yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması nedeniyle 14.03.2011 günü toplanan yönetim kurulu tarafından yeni görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat ARSLAN, Genel Sekreterliğe Leyla Tarhan KÖKSAL, Saymanlığa Mustafa SAVAŞ, Başkan Yardımcılıklarına Bülent YÜCETÜRK, Oktay AYDIN ve Kamil ÇİL seçilmişlerdir.

İçine doğduğu ve kendisine davet niteliğindeki tarihsel koşulların ağırlaşan seyrine paralel olarak çok kısa zaman diliminde büyük deneyim ve perspektif kazanan YARSAV, yine koşulların getirdiği ve belki de gerektirdiği bir düzlemde başkan ve yönetim kademelerini yenileyerek hem kendisinin hem de “yalnız ve güzel” ülkesinin geleceğine aydınlıklar düşürme inanç ve iradesi ile yoluna aynı kararlılık ve heyecanla devam etmektedir.

Eski söylemlerle yeni sorunlar arasındaki uyumsuzluğun yarattığı kırılganlık altında biriken değişim dinamiğinin, bu süreçte rol çalan profesyonel aktörlerce soğurulmaması ve heba edilmemesi, toplumun umutlarının felce uğratılmaması ve yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin maruz kaldığı ağır tehditin son bulması için, bağımsız bir hukuk sisteminin varlığının yaşamsal öneme sahip olduğu bu dönemde; YARSAV, özgürlüğü başat değer kabul eden kapsamlı, sağlam ve güvenilen, tam ve eksiksiz uygulaması ile toplumsal korkuları da giderici olacak bir hukuk sisteminin gerçekleşmesi için seçkin ve parlak bir kürsü olmaya devam etmektedir.

YARSAV, toplumun tüm bireylerinin hukuk güvenliği gereksiniminin karşılanması için demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerinin savunucusu olmaya ve vicdanındaki saf ve katışıksız adalet duygusunun ilke ve sistem formülasyonlarını sınırlı ölçüde taşıyan bir tarihsel kalıtıma sahip toplumun, yalnızca insan olmanın fazlasıyla yeteceği özgüvenle hukukuna sahip çıkma, böylelikle öngürülebilir bir yaşama sahip olma, hukukun üstünlüğü şemsiyesinin koruyuculuğunu iliklerine kadar hissetme hayallerinin gerçekleşmesi çaba ve çırpınışına ilk günkü heyecanıyla devam etmektedir.

YARSAV, varoluş nedeni ve amacına uygun olarak; devlet ve toplumsal yaşamımızda her an tanık olunan, yılların birikimi, ağır ve kronik nitelikteki sorunların çözümü noktasında son “adres” olarak görülen yargının, küresel düzeyde benzeri olmayan iş yükü enkazı altında maddi ve manevi varlığı zedelenen, kaybolan meslektaşlarımızın kendilerine, görevlerine yaraşır bir konuma sahip olması adına çalışmalarını bugüne kadar olduğu gibi aynı kararlılıkla sürdürmektedir.

Son bir söz olarak; eylem ve söylem denge ve uyumunu koruma ve sürdürmenin gerçekten zor olduğu koşullarda doğruları, onları daha da parlatan zerafetiyle ifade etmekten sakınmayan, seçkin bir değer olarak artık topluma mal olmuş önceki başkanımız Emine Ülker TARHAN’a derneğimize katkılarından dolayı daimi şükranlarımızı sunar, farklı bir platformda devam edeceği yeni yaşamında, yargı sorunlarının çözümünde ve yargı bağımsızlığı mücadelesinde öncü rol oynayacağı inancı ile başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

yarsav yönetim kurulu