Hatay´da Yakalanan Tır´la İlgili Suç Duyurusu

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ANKARA

 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN : Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneği

Atatürk Bulvarı, No:123/26  Çankaya/Ankara

01.01.2014 günü kolluk makamlarına gelen “içi silah dolu tır” ihbarı üzerine Kırıkhan-Reyhanlı yolu üzerinde jandarma ekiplerince durdurulan tır’da Suriye’ye gönderilen insani yardım malzemesinin olduğunun belirtildiği, görevli ve yetkili Cumhuriyet savcılarının katılımı ile adli makamlarca usulüne uygun verilen arama kararının gereği yerine getirilmek istenildiği sırada ise, tır ve tır’a eskortluk yapan araçta bulunan kişilerin kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp araçta “devlet sırrı niteliğinde malzemelerin” bulunduğunu beyan ederek arama yaptırmadıkları, adli makamların tüm çabalarına rağmen direnç gösterdikleri ve kurulan telefon bağlantıları ile devreye giren Hatay İl Jandarma Alay Komutanı ve Hatay Valisinin talimatları ile ihbara konu olan tır’ın “arama kararına” rağmen araması yapılamadan yoluna devam ettiği yazılı ve görsel basına yansıyan haberlerden anlaşılmaktadır.

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 4. maddesi MİT’e “istihbarat oluşturma” görevini vermiş olup, anılan maddenin son fıkrasında da MİT’e bunun dışında başka bir görev verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Diğer bir anlatımla MİT’in operasyonel görevi yoktur.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi; Cumhuriyet savcısına, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırma ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına alma görev ve sorumluluğunu vermiştir.

Yine Anayasamızın 138. maddesi de; yargı bağımsızlığına vurgu yaparak, yasama ve yürütme organları ile idarenin yargı kararlarına uymak zorunda olduğunu ve bu kararların yerine getirilmesini de geciktiremeyeceğini belirtmiş olmasına rağmen, yargı erkinin Anayasal kullanıcılarından olan Cumhuriyet savcısının, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde vermiş olduğu talimatlarının yürütmenin baskısı ile yerine getirilememesinin anayasal bir suç olduğu ortadadır.

Görev alanı içinde olmayan bir faaliyeti icra edenler, yürütmenin Anayasa ve yasalara aykırı hukuk dışı keyfi uygulaması ile hukuktan kaçırılmışlar, aynı uygulama ile Anayasa ve yasalar çerçevesinde kendisine verilen görev ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet savcıları ise adeta suçlu konumuna getirilmişlerdir.

Açıklanan nedenlerle; usulüne uygun alınan arama kararının gereğini yerine getirmeye çalışan görevli ve yetkili Cumhuriyet savcılarına karşı direnen MİT personelinin tespiti ile haklarında TCK’nın 265. maddesine göre işlem yapılmasını, yine hukuka aykırı bir biçimde verdikleri talimatla suç soruşturmasını engelleyen Hatay Valisi ve İl Jandarma Komutanı hakkında TCK’nın 257. maddesi uyarınca görevi kötüye kullanma suçundan dolayı soruşturma başlatılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz

 

YARSAV Yönetim Kurulu adına

          Murat ARSLAN

              Başkan