Basın Açıklaması 19.06.2011

Bilindiği gibi, referandum sonrası yapılan Anayasa değişikliği ile yargıda şekillendirme operasyonuna vakit kaybedilmeden başlanmıştır. Artık herkesin kabulünde olan Bakanlık listesinden oluşan HSYK yapılanmasından sonra, daire ve üye sayısı  artırılan Yargıtay Ve Danıştay’da  yeni üyelerin atanmasının ardından başkanlık  seçimleri de tamamlanmış, karar mekanizmalarının tamamen ele   geçirilmesi yolunda adımlar atılmaya devam edilmektedir.  2011 Yaz Kararnamesi de bu adımlardan biridir.

19.6.2011 tarihli yaz kararnamesi bir kıyım operasyonudur. Yargıyı ele geçirme operasyonu olarak nitelendireceğimiz ve kendi yargısını yaratmanın en güçlü aracı olan bu kararname kabaca incelendiğinde HSYK’nın şu mesajları verdiği göze çarpmaktadır. “- ÖRGÜTLÜ TOPLUM İSTEMİYORUZ!, HSYK SEÇİMLERİ ATAMA İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR, KARŞIMIZA ÇIKMAYIN, HOŞUMUZA GİTMEYEN KARARLARI VERMEYİN”. Biz,  kıdem, liyakat, mazeret, aile bütünlüğü gibi objektif atama kriterlerini önemsemeyiz.

 HSYK diyorki;

1- ÖRGÜTLÜ TOPLUM İSTEMİYORUZ;

Yargıç ve savcıların ilk sivil örgütü YARSAV tam bir kıyıma tabi tutulmuştur. YARSAV’ın  başta kurucu başkanı olmak üzere kurucu üyeleri ve ilk yürütme organında yer alan yöneticileri talepleri dahi olmadan atanmışlardır.  Bu kapsamda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Ömer Faruk Eminağaoğlu, Hasan Ali Atay, Zekeriya Sevimli, Ahmet Taşyurt, Ruşen Gültekin, Aysel Sevcan  ve bir önceki dönem YARSAV Yönetim Kurulu üyesi Remzi Özdemir’de talepleri olmaksızın atanmışlardır (sürgün edilmişlerdir).

Darbe sadece YARSAV’a vurulmamış, kapatma davası tehdidi altında olan ve var olma mücadelesi veren YARGI-SEN kurucuları da kıyımdan nasibini almıştır. Demokrat Yargı Genel Sekreterinin atanmasının da aynı saikle yapıldığı açıktır.

Kısaca Referandum sürecinde halledileceği muştulanan YARSAV’ın halledilmesi operasyonu hızla devam ederken diğer yargı örgütleri de kapsama alınmışlardır.

2-HSYK SEÇİMLERİ ATAMA İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR, KARŞIMIZA ÇIKMAYIN;

Bu tasarruflarla Bakanlık Listesi ile yapılan seçimlerin dört yıl sonra yine aynı yöntemle tekrarlanacağı deklare edilmiştir. Bakanlık listesi dışında YARSAV’ın desteklediği adaylar ile bağımsız olarak aday olan yargıç ve savcılar da talepleri olmadan atanmışlardır. Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vecdi Topbaş, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Emin Ayhan Çarıkçı, Yargıtay Savcısı Kamil Uzman, Bülent Savtok, İdris Taşcan, Kırıkale C.Başsavcısı Metin Yandırmaz ilk göze çarpan isimlerdir.

Öte yandan HSYK yedek üyesi olan yargıçlar ise terfi ettirilmişlerdir.

3-HOŞUMUZA GİTMEYEN KARARLARI VERMEYİN;

Siyasal iktidarın taraf olduğu davalarda görev yapan yargıç ve savcılar terfi ettirilmiş, mahkeme başkanı, başsavcı olarak atanırken siyasal iktidara aykırı kararlara imza atan yargıç ve savcılar sürgüne tabi tutulmuşlardır

Şu an yargıda tıpkı Sırbistan\´da olduğu gibi siyasi iktidarın ofisi gibi çalışan ve kendi yargısını yaratma amaç ve kararlılığında olan HSYK,  muhalif olduğunu  düşündüğü yargıç ve savcıları tasfiye operasyonunu en ağır ve yakıcı şekilde tamamlamıştır. Ülkemizde yargı bağımsızlığına, yargıç teminatına yönelik ciddi tehdit algısı güçlenmekte ve  tüm meslektaşlarımız kendi mesleki gelecekleri için endişe duymaktadırlar.  

YARSAV olarak diyoruz ki; Yargı üzerindeki güdümlü ve talimatlı tasarrufların hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkelerine zarar vereceği ve bu zararın asıl mağdurlarının da bağımsız mahkemelerde adalet arayan halkın olacağı unutulmamalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 YARSAV YÖNETİM KURULU