KAMUOYUNA

*          Şırnak-Uludere´de kaçakçılık yapmak üzere sınırı geçen 35 sivil ve yoksul
yurttaşımız terörist oldukları zannıyla, savaş uçaklarının bombalaması
neticesi maalesef vahşice öldürülmüştür.*

*           Karlı dağlardan jelikan başına 15-20 liraya kaçak mazot
taşıyarak yaşam savaşı vermeye çalışırken ölüme giden, yoksulluğa ve
kaçakçılığa mahkum edilen yoksul çocuklarımıza tanrıdan rahmet, ailelerine
başsağlığı diliyoruz.*

*         **Son yaşananlar da  artık demokrasinin vazgeçilmez koşullarından
olan insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve sosyal hukuk devleti
ilkelerinin büyük bir zaafa uğradığının, hatta yok sayıldığının bir
göstergesi, en**temel insan hakkı olan yaşama hakkının dahi hiçe
sayıldığının en ağır ve acı gerçeğidir.*

*          **Yaşama hakkının korunması devletin varlık nedenidir, bu hakkın
korunması esnasında devlet hata yapamaz, yapılanlar hata veya istihbarat
yanılsamaları ile de açıklanamaz. **Hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin
yaşatılabilmesi, **bu ülkenin hukukunun güvenilir kılınabilmesi için
gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkarılması zorunludur.*

*          Olay sıradanlaştırılmadan ve daha fazla siyasi polemik malzemesi haline
dönüştürülmeden, sorumluları derhal istifa etmeli ve failleri adalet önünde
hesap vermelidir. 03. 02. 2012*

*            Kamuoyuna saygı ile duyurulur.*