Cumhuriyet Savcılığı İşbölümü Yönergesine İlişkin Basın Açıklaması, 18.01.2011

BASIN AÇIKLAMASI

Anayasa değişiklikleri ile güçlenen yargıyı biçimlendirme ve dönüştürme projesinin  Ankara Adliyesi ayağına geçildiği, Yetki Kararnamesi ile yapılan  atamaların ardından, buna bağlı olarak Cumhuriyet Savcılığı İşbölümü Yönergesiyle  bu dönüştürme projesine hız kazandırıldığı anlaşılmaktadır.

Adli Yargı Kararnamesi ile Ankara Adliyesine olağanın ötesinde Bakanlık Teftiş Kurulunda görev yapmakta olan Adalet Müfettişi, Cumhuriyet Savcısı olarak atanmış ve özellikle memur, basın, kaçakçılık gibi özel soruşturma yöntemlerine tabi suçlara ilişkin bürolarda yıllardır özveri ile görev yapan ve konularında uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları ise görevlerinden uzaklaştırılarak yürüttükleri ve bir kısmı itibariyle tamamlamak üzere oldukları soruşturmaları da  ellerinden alınmıştır. Yapılan bu işbölümü ile adeta Ankara Adliyesinde  bir anlayışın yerleşmesi ve hakim kılınmasının amaçlandığı ve bunu gerçekleştirmek için de uzun süredir Bakana bağlı olarak müfettişlik yapan ve konunun uzmanı olmayan kişilerin özel uzmanlık gerektiren alanlarda görevlendirilmesi yoluna gidildiği anlaşılmaktadır.

YARSAV olarak HSYK  üyelik seçim sürecinde desteklediğimiz üyemiz Ankara Cumhuriyet Savcısı Sayın Abbas Özden de açıldığı tarihten bu yana 11 yıldır görev yaptığı ve bürokratların soruşturulduğu Memur Bürosundaki görevinden alınarak İnfaz Bürosuna gönderilmiştir. 150 Cumhuriyet Savcısının görev yaptığı Ankara Adliyesinde yaklaşık 120 Cumhuriyet savcısının görev yerinin hatta odalarının dahi değiştirilmesi,  uzmanlaşma sorunları yüzünden yargısal süreçlerin uzun olmasından her fırsatta yakınanların, uzmanlık,  birikim, liyakate bakışını da göstermektedir. Aslında amaçlanan yargı süreçlerinin kısaltılması değil, halkın adalete erişimini bilinçli olarak geciktirerek, yargının halk nezdindeki güvenilirliğini biraz daha aşındırmak ve fırsatını bulup, üzerinden silindir gibi geçerek, istediği iklim için yol açmaktır.

Yapılan uygulamalarla bugün Yargı yangın yerine çevrilmiştir. Anayasa Mahkemesi, HSYK’nın yapısının değiştirilmesi ile başlatılan ve çıkartılan ya da çalışmaları süren “Anayasa değişikliğine uyum yasaları”  adı altında bağımsız yargıyı dinamitlemeyi hedefleyen bu süreç bize artık  adliye adliye hedefe kilitlenildiğini göstermektedir. Bu atamalar yargının siyasal iradeye bağlanması amacıyla yapılan ve öncülleri daha Anayasa değiştirilmeden gerçekleştirilen proje kapsamındaki Anayasa Mahkemesi ve HSYK’ya yapılan atamalar benzeri bir biçimlendirme girişimidir.


Bu konuda mağduriyetleri olan Cumhuriyet savcısı meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünde katkı sağlanması yolunda YARSAV  olarak her zaman yanlarında ve destek olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.                                                            18.1.2011

YARSAV YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Emine Ülker TARHAN