Yargıtaydaki Görev Değişimi Hakkında Basın Açıklaması

Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanının seçilmesiyle Yargıtay´da başlayan yeni dönemde ilk toplantısını yapan Yargıtay Divanı´nın birinci işi, herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Yargıtay Genel Kurulu´nda görev yapan tetkik hakimlerinin görev yerlerini değiştirmek olmuştur. 

Bu ani, sıradışı ve anlamsız bulunan değişikliğin dayanakları ve kendiliğinden olmayacağına göre kimin talebi üzerine gerçekleştirildiği hususu, tasarrufun muhataplarına açıklanmamıştır. 

Eskinin devamı olan bu uygulamalar, "kendinden olmadığını düşündükleri" yargıçlara yönelik "temizlik harekatı"dır. Hepsi 1.sınıf olan bu yargıçlar, bilgi, birikim ve sicilleri ile mevcut yerlerinde çalışmaktan daha fazlasını hak etmektedirler. Anılan kararı verenler, kendilerince meslektaşlarımızı tenzili rütbeye uğratıp kariyerleri ile oynamışlardır.

Karar sahipleri elbette bunun vicdani sorumluluğunu taşıyacaklardır. 

Meslektaşlarımızın her yer ve koşulda sorumluluk bilinciyle görev yapacaklarından kuşkumuz yoktur. 

Ülkemizin vicdana ve adalete ihtiyacı vardır. Ülkenin en yüksek yargı organının idari nitelikte verdiği bu adil olmayan karar, bilinmelidir ki vicdanları yaralamakla kalmamış; adaletin gerçekleşmesine yönelik umutları bir kez daha söndürmüştür. 

Yargıtay Birinci Başkanlığı bu kararın gerekçesini kamuoyuna açıklamalı ve artık ayrımcılık ve keyfilik kokan bu uygulamalardan vazgeçerek asli görevi olan adaleti gerçekleştirme ülküsü doğrultusunda tavır, tutum ve davranışlar sergilemelidir. Biz YARSAV olarak; hem meslektaşlarımız hem de meslek kamuoyumuz adına "Neden" diye soruyor ve yanıt bekliyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YARSAV YÖNETİM KURULU