Kamuoyuna

Daha önce gördüğümüz film bir kez daha tekrarlandı ve tekrarlanmaya da devam edecek. Filmin en önemli repliği ise  "İşte bu kuvvetler ayrılığı
denilen olay var ya, o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor". Yasama ve yürütme tek bir iradenin güdümünde iken hala inançla hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkelerini benimsemiş, tüm müdahalelere rağmen gittikçe daraltılan kıskaçta adalet dağıtmaya çalışan yargıç ve savcılar birilerini rahatsız ediyor. Yargıyı engel olarak görenler unutmamalıdır ki; 
İnsanlığın özgürlük, temel hak ve özgürlükler yolundaki uzun ve büyük acılarla yüklü trajik tarihi, kendi hakkında karar verme, kendi güvenliği ve güvenliğini sağlayacak araçları tek bir gücün mutlak ve keyfi iradesine bırakılamayacağını göstermiştir. Tarihin akışı içerisinde "kuvvetler ayrılığı" ilkesi temel bir prensip olarak tüm uygar ülkelerce kabul edilmiş,  iktidar gücü sınırlandırılarak ve anayasa ve yasalarla kişisel özgürlükler güvence altına alınmıştır. Bu insanlık tarihi kadar uzun ve bedeli kanla ödenmiş hukukun ve özgürlüklerin tarihidir.
Siyasi iktidar sahiplerinin, sınırsız ve ölçüsüz yönetme, muktedir olma hırs ve hezeyanıyla kendisine engel olarak gördüğü "kuvvetler ayrılığı ilkesi " nin olmadığı bir rejim ve görülen rüya gücün tek bir elde toplanıldığı bir rejimi ifade eder ki; bunun adı tiranlıktır. İnsanoğlunun en büyük acıları, en büyük zulümleri gördügü Hitler rejimidir, Mussolini rejimidir.
Başkanlık sisteminin ise siyasi iktidar tarafından sanıldığının aksine "sert kuvvetler ayrılığı" ilkesi ile işleyen bir devlet modeli olduğunu, monarşi, diktatörlük ve tiranlık ile asla karıştırılmaması gerektiğini; hukuku, demokrasiyi ve yargıyı kendi sınırsız ihtiraslarına engel olarak gören zorba bir anlayışın tarihin karanlık sayfalarında benzerleriyle birlikte utançla yerini alacağını; aslolanın  demokrasi, hukuk ve de özgürlükler olduğunu  bir kez daha ifade ediyor, bu değerleri kendisine engel olarak gören her türlü hukuk dışı anlayışın takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.19.12.2012
            
             YARSAV YÖNETİM KURULU