HSYK tarafından 03.01.2011 tarihinde İdari Yargı Kararnamesi, 06.01.2011 tarihinde Adli Yargı Kararnamesi yayınlanmıştır, 07.01.2011

HSYK tarafından 3.1.2011 tarihinde İdari Yargı Kararnamesi, 6.1.2011 tarihinde Adli Yargı Kararnamesi yayınlanmıştır. Yaptığımız tespitlere göre, özellikle bazı meslektaşlarımızın görev yerlerinde kalmak yolundaki istekleri dışında süreleri de dolmadığı halde başka bölgelere atandıkları, hiçbir ön hazırlıkları ve beklentileri olmamasına karşın, yıl ortasında, çocuklarının eğitim ve sağlık durumları gözetilmeden mağdur edildikleri anlaşılmaktadır. Bazı meslektaşlarımızın ise, istekleri ya da mazeretleri bulunmasına ve sürelerini doldurmuş olmalarına karşın görev yerlerinin ısrarla değiştirilmediği gözlenmektedir. Bu yöntemlerle özellikle, üyelerimiz üzerinde mesleki açıdan geleceğe dair umutsuzluk,  kariyer tehdidi yaratacak uygulamalar rahatsızlık doğurmuş; nitekim önceki müstemir yetki kararnamesinde de benzer nitelikteki uygulamalar görülmesi nedeniyle ilgililerden açıklama yapılması istenmiş, ancak tatmin edici bir yanıt alınamamıştı.

YARSAV, özellikle üyelerini hedef alan ve Sırbistan örneğini hatırlatan örtülü tasfiye girişimine ilişkin olarak ulusal ve uluslar arası alanda üzerine düşen bilgilendirmeyi yapacak, değerli üyelerinin her zaman yanında olacak ve bu maksatlı uygulamaları teşhir etmeye devam edecektir.  YARSAV olarak yargıda yapılan her türlü tasarrufun kamuoyu ve üyelerimiz adına takipçisi olacağımızı belirtir,  son kararnameler üzerinde incelememiz sürmekte olup, sorunlu atamalarla ilgili ayrıntılı açıklama yapacağımız hususunu da kamuoyuna saygı ile duyururuz.   07.01.2011

YARSAV YÖNETİM KURULU