Üyelerden

GeriMİT SORUŞTURMASI - YARSAV BAŞKANI SAYIN MURAT ARSLAN´IN CUMHURİYET GAZETESİ´NDEKİ MAKALESİMAKALE-Bilgisayarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama Kopyalama ve El Koyma-01.04.2010MAKALE:Anayasa’nın 69.maddesinin Değişikliğine İlişkin 8.maddenin Reddine İlişkin Değerlendirme, Ali Rıza Aydın, 04.05.2010Erkler Ayrılığı İlkesi Açısından Yargı Bağımsızlığı ile Yargıçlık ve Savcılık Güvencesi 19.3.2008 Yargıçlar Ve Savcılar Birliği’nin Kuruluş, Gelişim ve Etkileri Nuray Öztürk Tekin, Aralık 2007Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı Ve Yargıda Örgütlenme Yarsav’ın Kuruluş Süreci Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU Avrupa Yargıç Ve Savcı Birliklerinin Kuruluşu, Gelişimi Ve Yargı İçindeki Rolü Yasayla Darbe Olur Mu? Dernek Kurma Özgürlüğü ve AnayasaYargıda Olumlu Bir Girişim: Yargıç Ve Savcılar Birliği Yargıçlar ve Savcılar Birliği Üzerine Bir Değerlendirme Ali Rıza AydınYargı Reformu Stratejisi Ve Yürütme Organı Hukuk ve Yargı Üzerine TehditlerTelefon Dinlemelerinin Anayasal Sınırı Anayasa Tartışmaları Ve Bağımsız Yargı MAKALE:Anayasa Değişikliği mi? Lütfen Ciddi Olalım! Ali Rıza AydınUYAP Sorunları- Fetih SayınAnayasa Mahkemesi ve Şekil Yönünden İnceleme Bülent Serim-Anayasa Mahkemesi Eski Genel Sekreteri5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkındaki Yasa’nın Analitik İncelemesi- Ömer Faruk Eminağaoğlu-YARSAV Kurucu BaşkanıMAKALE-YARSAV Kapatılacak mı? Yasayla Darbe Olur mu? Ali Rıza AydınMAKALE-“İdari Yargı Kararlarının Uygulanması Sorunları ve 2577 sayılı Yasa’nın 28/4.maddesinin İstisna Hali - Oktay Aydın