YARGI-SEN’e Açılan Kapatma Davası Hakkında-15.03.2011

Anayasa’nın 90/son maddesi ile güvence altına alınan uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan örgütlenme/sendikalaşma hak ve özgürlüğüne açık müdahale olarak kabul ettiğimiz YARGI-SEN’e kapatma davası açılması sürecini şiddetle kınar, meslektaşlarımıza her aşamada destek olacağımızı kamuoyuna duyururuz. 15.03.2011

YARSAV YÖNETİM KURULU