Yargı-Sen´in Kapatılması Hakkında

Yargıç ve savcıların ilk sendikal örgütlenmesi olan Yargı-Sen, Ankara Valiliğinin başlattığı yargısal süreç sonunda Anayasa´nın 90/son fıkrası ile güvence altına alınan uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan örgütlenme/sendikalaşma hak ve özgürlüklerine açıkça aykırı ve çağdaş hukuk sistemlerince kabul edilemeyecek dar bir hukuki-siyasi yorumla kapatılmıştır.

Siyasi irade, gerek Anayasa değişiklikleri gerekse HSYK´sının kararnameleri ve kararları yoluyla yargıyı hizaya sokma, kendi yargısını oluşturma çabalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü örgütlenmiş yargıç ve savcıları tasfiye sürecine girmiştir. Aynı zamanda YARSAV Kurucu Başkanı olan Sendika Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, Yarsav, Demokrat Yargı ve Sendika yönetici ve üyelerinin görevlerini yapmalarına engel olacak şekilde sürgün edilmelerinin açıklaması da budur. Örgütlenme öncüsü olan yargıç ve savcıları cezalandırılarak ve tıpkı Yarsav´a kuruluş aşamasında yapıldığı gibi Yargı-Sen içinde kapatma davası açılarak ülkemizin aydın hakim ve savcılarına gözdağı verilmiş, örgütlenme özgürlüğü engellenerek, hukukun özgür sesi kısılmak istenmiştir.

Siyasi iradenin, ileri demokrasi söylemleri ve daha özgürlükçü bir anayasa vaadinde bulunduğu bu günlerde, sendikanın kapatılması kararı ile ülkemizde temel hak ve özgürlükler bir kez daha benzeri ancak despotik sistemlerde görülebilecek bir biçimde engellenmiş, vaad edilen anayasanın ne kadar özgürlükçü olacağının da  işaretleri de verilmiştir!!!

Şunu bir kez daha ifade etmek isteriz ki;

Yargının, tüm dünyada olduğu gibi sendika kurma ve örgütlenme özgürlüğünün önünde karanlık bir set gibi duran siyasi irade bu çabaları ile tarih önünde hukuk ve özgür aklın önünde mahkum olacak ve tarihin akışında hukukun özgür ve aydınlık sesini kısamayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 28.07.2011

YARSAV YÖNETİM KURULU