Basın Açıklaması

1 Mayıs1886 tarihinden bu yana tüm emekçilerin üretimden gelen örgütlü güçlerini kullandıkları tarihi sürecin bugününde;

Kanlı 1 Mayısların olmadığı, İnsan yaşamına saygı duyulduğu,

Emeğin en yüce değer olarak kabul edildiği,

Siyasal iktidarın emeği bir taşeron hizmeti olarak görmediği,

Kadın-erkek, ırk, dil, din, mezhep ve etnik köken ayrımının yapılmadığı,

Sağlık ve eğitim sisteminin parasız hale getirilip, adalete erişimin kolaylaştırıldığı, hukuka güvenin sağlandığı,

Yargılamaların bir intikam ve rövanş alma olduğu yönündeki inancın ortadan kaldırıldığı, tutuksuz yargılamanın esas olduğu,

Her türlü şiddetin makul ve muteber bir davranış olmadığının yaşam biçimi haline getirildiği,

Devlet olanaklarının yandaşlara peşkeş çekilmediği,

Barışın, demokrasinin, basın özgürlüğünün, bilgiye ulaşmanın, düşüncenin ifade edilmesinin, hukukun üstünlüğünün, yargının bağımsız ve tarafsızlığının, hakça ücret ve yaşam isteğinin yadsınamaz değerler olduğunun benimsenip içselleştirildiği,

Sanata, edebiyata, kültüre ve bilime gereken saygının duyulduğu ve ifade edildiği,

Bir dünya ve tam bağımsız Türkiye dileğiyle,

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Uluslar arası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününü kutluyoruz.

                                                                  YARSAV YÖNETİM KURURLU