Avrupa Yargıçlar Birliği Deklarasyonu

Demokrasi ve Özgürlükler İçin Avrupalı Yargıçlar Birliği (MEDEL), 13 Ocak 2014 tarihinde, Türkiye’de HSYK Değişiklik Teklifi üzerine demokrasi, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının korunması çağrısı yapan bir Deklarasyon yayınlamıştır. Deklarasyon’un Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı’na, Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi organlarına (CEPEJ, CCJE, CCPE, Venedik Komisyonu vb.) gönderileceği tarafımıza iletilmiştir.

Deklarasyon metni için tıklayınız. (Türkçe)
Deklarasyon metni için tıklayınız. (English)

Murat ARSLAN

YARSAV Başkanı