Hsyk Seçimlerine İlşkin Açıklama

12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa referandumu sonucu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı tamamen değişmiştir. Buna göre ilk derece mahkemelerinden seçilecek üyelerle ilgili seçim süreci başlamış ve aday başvuruları tamamlanmıştır.

Yargıç ve savcıların en geniş tabanlı meslek örgütü olan YARSAV’ın tüzüğündeki amaç ve ilkeleri doğrultusunda bu sürece yönelik inisiyatif alacağımız daha önce kamuoyuna açıklanmıştı. Bunun gereği olarak;

Başvuruda bulunan tüm değerli yargıç ve cumhuriyet savcılarına başarılar diler, aşağıda soyadları alfabetik sırayla belirtilen meslektaşlarımızın adaylıklarına destek verdiğimizi ve seçimin sonucu ne olursa olsun YARSAV olarak her aşamada pozisyon alacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

ADLİ YARGI:

1-Tamer AKGÖKÇE Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
2-Osman KAÇMAZ Sincan 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
3-Ali Asker KAZAK Bakırköy 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
4-Sezai KEPENEK Adana 1.Ticaret Mahkemesi Başkanı
5-Hayri KESKİN Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi
6-Mehmet Reşat KOPARAN Kayseri 1.Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
7-Abbas ÖZDEN Ankara Cumhuriyet Savcısı
8-Güngör TOSUNOĞLU İzmir 8.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
9-Funda TUNER Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi
10-Orhan SUNGUR Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdür Yardımcısı
11-Ali Haydar YÜCESOY Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi

İDARİ YARGI

1- Emine AKTEPE Ankara 5.İdare Mahkemesi Başkanı
2- Emin Ayhan ÇARIKÇI İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi
3- Abidin ÇELİK Adalet Başmüfettişi
4- Seval KIRKLAR Ankara 11.İdare Mahkemesi Başkanı
5- Hüseyin ÖZGÜN Danıştay 13.Daire Tetkik Hakimi