Yargı mensuplarının tazminata mahkum edilmelerine dair karara karşı başbakanın eleştirisine cevap, 19.06.2010

Anayasa’nın 138, 141, 154/1, hukuk yargılama yasasının 573. maddesi hükümlerinden ve bu konudaki uygulamalardan habersiz olduğu anlaşılan başbakan recep tayyip erdoğan’ın, mutad olduğu üzere, onaylamadığı bir yargı kararı üzerine tümüyle talihsiz ve münasebetsiz bir açıklama daha yaptığı öğrenilmiştir.

Yargı mensuplarının verdikleri yanlış kararlar nedeniyle tazminata mahkum edilmeleri elbette üzücüdür, ancak hukuk herkes içindir, hukuk devletlerinde yargı kararlarına saygı esastır.
yargıya güvenilmemesi çağrıları yapan bu zihniyet ile yargı kararlarına uyulmaması önerilerini yapan ve tartışılır bulan zihniyetin aynı platformlarda buluşmaları da bir tesadüf değildir.

“yurtta savaş, dünyada savaş” ilkesine bağlılığını her fırsatta ortaya koyan, koruması gereken cumhuriyetin tüm kurumlarına ve mensuplarına karşı medya destekli açık bir savaş ilan etmiş bulunan, onaylamadıkları kararları çirkin saldırılarla, kabadayı tavırlarla lanetleyen ve halkımızı kendi yargısına düşman etmeye yeminli olan bu zihniyetin yargıya karşı açtığı savaşın bu boyuta gelmiş olmasını da artık yadırgamıyoruz.

Barış duygusundan uzaklaşmış, yargıya, evrensel hukuka düşman ve savaş açmış bir başbakanın hukuk devletine dahil olduğu konusundaki kuşkumuzu da kamuoyu ile paylaşıyoruz. 19.6.2010

YARSAV YÖNETİM KURULU