211 Yüksek Yargıç Vakası 25.02.2011

• HSYK, Yüksek Yargıya üyelik seçimlerini tamamlamış ve toplam 211 yüksek yargıç seçilmiştir.

• Önce, sanki kendileri aday olmuş gibi bir algı yaratılarak Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme koşullarını taşıyan 5576 yargıç ve savcı ilan edilmiş, sonra bunların içinden 211’i sanki bir toto kuponu doldururcasına ve genellikle 17’ye karşı 5 oy çoğunluğu ile seçilmiştir.

• Kadına yönelik ayrımcılığın adeta bir izdüşümü olarak, (aralarından 2’si HSYK yedek üyelerinin eşleri olarak tanınan) topu topu 6 şanslı kadın yüksek yargıç seçilmiştir.

• Geçmiş hergün lanetlenip, artık şeffaf, objektif ve demokratik olacağı defalarca söylenmesine karşın, tüm randevuların iptalini gerektiren bir gizlilikle ve bir iki günlük inceleme sonucu tam 211 yüksekyargıç (nasıl) seçilmiştir.

• Herkese eşit mesafede görünme adına ve sesini sedasını kısacağı zannıyla küçük bir kısmı da YARSAV üyesi yüksek yargıç seçilmiştir.

• Tüm bu nedenlerle, seçilenlerin bazıları hiç ama hiç hak etmesede, ne yazık ki, genel olarak bir devrin adı ile anılacaklar seçilmiştir. Ve tüm haklı eleştirilere karşı birileri bir yerlere yanıt yetiştirirken,asıl muhataplar, yıllardır özveriyle çalışan ve seçilmeyi hak ettiğini düşünen binlerce Yargıç ve Cumhuriyet Savcısı aslında “bilmezlikten de değil” ama yanıt beklemektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

25.2.2011 YARSAV Yönetim Kurulu