Medel Gözlem Raporu ve Yarsav-Medel Ortak Basın Toplantısı

Bildiğiniz üzere, MEDEL (Demokrasi ve Özgürlük İçin Avrupalı Yargıçlar Birliği) adına, MEDEL eski başkanlarından Vito Monetti (İtalya- Cenova İstinaf Mahkemesi Başsavcısı) ile Christoph Strecker (Almanya-Stuttgart Yargıç)’in bağımsız gözlemci statüsüyle, birlikte yürüttükleri Türk yargısındaki güncel gelişmeler hakkındaki inceleme amaçlı bir haftalık Program, 4-8 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Program kapsamında gözlem heyeti;

Yargının tüm paydaşlarını eksiksiz kapsayan bir anlayış içinde; YARSAV Yönetim Kurulu ve diğer yargıç ve Cumhuriyet savcıları, Adalet Bakanı, HSYK üyeleri, Yüksek Yargı Kurumları Başkanları, Siyasi Partilerin Grup Başkan Vekilleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Türkiye Ofisi Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, İstanbul ve Ankara Baro Başkanları, YARSAV ve YARGISEN Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İlhan Cihaner, Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ve hakkında disiplin cezası uygulanan bazı meslektaşlarımız ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

Bu incelemeler sırasındaki tespitler üzerine bir gözlem raporu hazırlanmıştır. Bu rapor; Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ile diğer uluslararası yargısal kurum ve kuruluşlar ile Türkiye’de yetkili makamlarla paylaşılacaktır.

29 Haziran 2012 Cuma günü saat 16:00’da YARSAV Genel Merkezi’nde YARSAV Başkanı Murat ARSLAN ve gözlem raporunu hazırlayan MEDEL Yönetim Kurulu Üyesi Christoph Strecker ile MEDEL adına Deniz Feneri savcılarının yargılandığı davanın duruşmasını izlemek üzere Türkiye’de bulunan Thomas Guddat, Türk yargısındaki güncel gelişmeleri değerlendirmek ve gözlem raporunu kamuoyu ile paylaşmak üzere birlikte bir “Basın Toplantısı” düzenlemişlerdir.

konuşma metni için tıklayınız.

MEDEL Gözlem Raporu Türkçe metin için tıklayınız.

MEDEL Gözlem Raporu İngilizce metin için tıklayınız.