CUMHURİYET SAVCISININ REHİN ALINMASI HAKKINDA

Çağlayan Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınması olayı, birçok defa ifade ettiğimiz “yargı mensuplarının güvenliği zaafiyeti”nin bir sonucu olması itibariyle umutsuzluğa sevkedici ve kahredicidir. “Yargı mensuplarının can güvenliği yoktur” hükmünün, aynı zamanda devlet olma vasfından uzaklığı ve tüm yakınmalara karşın halen cari olmasıyla da bir “olamama” durumunu ifade etmesinin yakıcılığı, bir an önce son bulmasını dilediğimiz durumun ciddiyeti ile dayanılmaz bir hâl almaktadır.

 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz´a yönelmiş eylemi hiçbir gerekçe masum ve haklı kılamaz. Bu saldırıyı tüm yargı camiasına yönelik bir tehdit olarak algılıyoruz. Hâkim ve savcıların güvende olmadığı bir ülkede, hiç kimse ve hiçbir kurumun güvende olduğu iddia edilemez. Bu itibarla, Devletin ilgili birimlerinin, bu olayın yargı kurumu üzerinden tüm toplumu hedef aldığının farkındalığı ile hareket ederek yargı mensuplarını hedefe almanın ve yargıya gözdağının olası en ağır bedelini ödettirmesi sorumluluğu bulunmaktadır.

 

Tüm vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü siyasi iktidarı ve sık sık gösterişli adliye sarayları yaptıkları yolunda açıklamalar yapan Adalet Bakanlığı’nı, adliyelerin ve hâkim savcıların güvenliğinin sağlanması konusunda da aynı çaba ve duyarlılığı göstermeye ve bu türden saldırıların bir daha yaşanmaması için etkin önlemler almaya çağırıyor, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz´a yapılan haince saldırıyı lanetliyor, bu menfur eylemin bir an önce son bulmasını diliyor ve yaşamlarına ve vücut bütünlüklerine yüksek saldırı riski altında görev yapan tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 31.03.2015

 

YARSAV