Basın Açıklaması

           5 Nisan Avukatlar Gününde evrensel hukukun avukatlık mesleği için kabul  ettiği;

        - Hiç bir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmeleri,

        - Görevlerini icra etmeleri nedeniyle güvenlikleri tehdit edildiğinde korunmaları, yargı yeri veya idari makamlar önünde mesleki nedenlerle yazılı ve sözlü talepleri sebebiyle, hukuki ve cezai muafiyetlerden yararlanmaları, müvekkilleriyle olan haberleşme ve görüşmelerinin gizliliği,

        -Ve özellikle de vurgu yapmak istediğimiz, görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle ve davalarıyla özdeşleştirilemeyecekleri ilkelerinin egemen olduğu, bağımsız ve tarafsız yargının tüm unsurları ile yaşandığı sorgulanmadığı bir güne uyanmak isterdik.

Üzülerek belirtmek isteriz ki, uyandığımız gün özlediğimiz ve düşlediğimiz o gün değil, böyle bir günde de Avukatlar Gününü özlediğimiz ve düşlediğimiz gibi kutlayamıyoruz.

        Çünkü;

        Bağımsız yargının temel unsurlarından biri olan savunma baskı altındadır.   Savunma görevini yürüten avukatlar tüm mesleki faaliyetleri nedeniyle, soruşturma ve kovuşturmalara maruz bırakılmakta, hatta katledilmektedirler. Hukuk artık egemen ve üstün değildir. 

        Çünkü;

        Hukuk ihlallerini görmezden gelemeyen İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun yargı merciilerini hukuka davet etmesi suç olarak değerlendirildiği, bizzatihi yargıyı etkileme görevleri nedeniyle yaptıkları savunmaların iddianamelere konu olduğu hukuk düzeninde yaşamaktayız.

        Çünkü;

        Gelenekselleşmiş polis operasyonlarından avukatlarda payına düşeni almış, sabaha karşı, daha gün doğmadan yasal zorunluluğa karşın savunma ve gözlemci avukatlar ile görevli savcı beklenmeden arama ve tespit yapılmak suretiyle hukuk güvenliği ortadan kaldırılarak, uluslararası düzenlemeler ve iç hukuk mevzuatı adeta hiçe sayılarak yapılan avukat gözaltılarıyla savunma, savunmasız bırakılmıştır!

        Daha önce uygulamasına belki de rastlanılmayan, sebebi açıklanmayan, hoyratça şiddet uygulanarak, her insana gösterilmesi gereken asgari saygı avukatlardan esirgenerek, çağdışı uygulamalarla Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatların vücutlarından örnekler alınması kabul edilebilir değildir.

        Çünkü;

        Bugün Türkiye´de 70 avukat hakkında TMK kapsamında soruşturma ve kovuşturma yapılmıştır. Cezaevlerinde 35 avukat tutuklu olup, 8 avukata da TMK çerçevesinde oldukça yüksek cezalar verilmiştir.

        Sonuç olarak, Avukatlar Gününü mesleğimizin hak ettiği şekilde kutlamak için;

        Savunma hakkına ve savunmayı hukuk düzleminde temsil eden avukatlık mesleğinin icrasına yapılan saldırının, adil yargılanma hakkına, yargıya ve hukuka yapılmış bir saldırı olduğunun kabulü ile hukuk dışı delil yaratılması endişesinin ortadan kaldırılması, tüm soruşturmaların, bu bağlamda avukat soruşturmalarının hukukun temel ilkelerine, evrensel ceza yargılaması ilkelerine, usul ve yasaya uygun yapılmasına özen gösterilmelidir.

        Yargının bağımsız olması için savunmanın bağımsız olması gerektiğine inanıyor, üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün egemen olacağı günlerin özlemi ile avukatlar gününü buruk bir şekilde kutluyoruz. 05.04.2013

YARSAV        DEMOKRAT YARGI          YARGIÇLAR SENDİKASI