YARSAV HSYK Seçimi Adaylar (İdari Yargı)

Değerli meslektaşlarım,

Bildiğiniz üzere HSYK seçim sürecinin başında; ilke ve değerlerimize dayalı olarak, meşru yargı örgütleri dışında hiçbir odakla birlikte irade geliştirmeyeceğimizi ve hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Görece kısıtlı olanaklarımıza karşın, dayandığımız ilke ve değerlerin her olay ve gelişmede onaylanan gücü, yargının meşru tüzel varlığı olmanın güveni ile YARSAV ve Yargıçlar Sendikası olarak, HSYK seçim sürecini bağımsız olarak yürütme kararı aldık.

Bu süreçte, desteklenecek adayların, geniş katılımcı bir anlayış çerçevesinde belirlenmesine büyük özen gösterdik. YARSAV ve Yargıçlar Sendikası olarak; adayları, ilkeleri ve seçim sonrasına ilişkin somut önerileri belirleme amacıyla yaptığımız bölgesel toplantılar sonucunda, bu toplantılara katılan, katılamayıp görüşlerini bildiren tüm yargı mensuplarının görüşlerini irdeleyip değerlendirdik. Bölge ve ülke düzeyinde temayül yoklamaları, anketler yaptık. Desteklenecek adayların YARSAV ya da Yargıçlar Sendikası üyesi olmasını zorunlu koşul olarak öngörmedik. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, liyakat, dürüstlük gibi temel değerlerde ve Tüzüklerimizde yer alan ilkelerde uyuşmayı esas kabul ettik. Bu doğrultuda 21.07.2014 tarihinde adli yargıda destekleyeceğimiz adayları kamuoyuna duyurmuştuk. Aynı şekilde idari yargıda ismi öne çıkan yaklaşık 15 kadar meslektaşımızın Yönetim Kurullarımızda tartışılıp değerlendirilmesi sonucunda, şu ana kadar aday olacaklarını açıklayan meslektaşlarımız arasından, aşağıda isimleri yazılı meslektaşlarımızın bu yıl yapılacak HSYK üyeliği seçimlerinde (İdari Yargı) desteklenmesine karar verdik. İnanıyoruz ki, arkadaşlarımız seçilmeleri halinde, insanı ve adaleti merkeze alan bir yargının yeniden inşası için, şeffaf, liyakati esas alan, objektif, hesap veren, öngörülebilen ve bağımsız ve tarafsız yargının güvencesi olan bir HSYK’nın oluşumuna katkı sunacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.            15.08.2014

YARSAV YÖNETİM KURULU            YARGIÇLAR SENDİKASI YÖNETİM KURULU

 

BERRİN KARINCA – Danıştay Savcısı

M. ÖNDER TEKİN – Danıştay Tetkik Hâkimi

TARIK ÖZDİREK – Manisa İdare Mahkemesi Başkanı

 

Berrin KARINCA

1966 yılında Manisa’da doğmuştur. İlköğrenimi İzmir’de, lise öğrenimini Manisa Ticaret Lisesinde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. 1989 yılında İzmir Barosuna kayıtlı olarak kısa bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra İdil, Cizre, Silopi ilçeleri ve Habur sınır kapısında Hazine Avukatı olarak çalışmıştır. Hâkimlik stajının ardından 1992 yılında mesleğe başlamış, sırasıyla, Zonguldak Vergi Mahkemesi, Aydın İdare Mahkemesi ve Ankara İdare Mahkemesi üyesi olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Ankara 9. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na atanmış, 2011 yılından bu yana da Danıştay Savcısı olarak görevine devam etmektedir.

M. Önder TEKİN

07.06.1968 tarihinde Sivas Gürün´de doğmuştur. Gürün Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1991 yılında mezun olmuştur. Balıkesir ve Ordu Vergi Mahkemeleri ile Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını "Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Uluslararası Tahkim" başlıklı tezi ile tamamlamış, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Jean Monnet Avrupa Sosyal Politika Modülü Sertifika Programını bitirmiştir. Ortak çalışma sonucu hazırlanan "Uyuşmazlık Mahkemesi Karar Özetleri", "Danıştay Vergi Dava Daireleri Karar Özetleri", "Danıştay İdari Dava Daireleri Karar Özetleri" başlıklı kitapları ile "Özelleştirme Uygulamalarına İlişkin Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları" başlıklı kitabı bulunmaktadır. Halen 01.12.2004 tarihinde atandığı Danıştay Tetkik Hâkimliği görevini sürdürmektedir. 2006 – 2010 yılları arasında YARSAV Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur.

Tarık ÖZDİREK

1 Haziran 1969 tarihinde Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimimin ortaokul kısmını Biga’da, lise öğrenimimi ise yatılı olarak Kırklareli Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamlamış, 1988 yılında Sağlık Bakanlığı’nda sağlık memuru olarak göreve başlamıştır. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olduktan sonra; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim dalında yüksek lisans öğrenimimi tamamlamıştır. 1995 yılında başladığı Ankara İdari Yargı Hâkim Adaylığı ardından 1998 yılında mesleğe başlamış, sırasıyla, Adana İdare Mahkemesi, İzmir İdare Mahkemesi ve Ordu Bölge İdare Mahkemesi üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Manisa İdare Mahkemesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.