Adli ve İdari Yargı Yargıç Adaylığı Sınavları ile İlgili Açıklama

Adalet Bakanlığı tarafından yapılmakta olan adli ve idari yargı yargıç adaylığı yazılı sınav ve mülakatları ile dayanak yönetmeliğin iptali istemiyle Danıştay’da açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Yasası’nın ilgili hükümlerinin Anayasa’ya aykırılığı savı ciddi bulunarak, Anayasa Mahkemesine başvurulmuş, Anayasa Mahkemesi ise ulusal basında yer alan haber içeriklerine göre, konuya ilişkin önceki karar gerekçelerinden dönerek, başvuruya konu maddeleri Anayasa’ya aykırı görmeyerek bire karşı on oyla 07.02.2007 tarihinde esas hakkında verdiği kararla, başvuruyu reddetmiştir.

Karar gerekçesi henüz bilinmemektedir.

Konuya ilişkin yargı süreci Danıştay’da devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.08.2.2007

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU

Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı