Bazı basın - yayın organlarındaki Yanıltıcı Açıklamalar üzerine Basın Açıklaması, 12.01.2011

AÇIKLAMA

Bazı basın - yayın organlarında Ankara 5. İdare Mahkemesine yargıç ve savcı alımına ilişkin mülakatın iptaline yönelik açılan bir dava YARSAV ile ilişkilendirilerek ve Mahkeme Başkanı Sayın Emine Aktepe’ninde YARSAV’ ın HSYK üye adayı olduğu yolunda ifadeler kullanılarak yıpratılmaya çalışıldığı izlenmektedir.

YARSAV tarafından bu konuda anılan Mahkemeye açılmış bir dava bulunmamaktadır.  6.6.2010-23.4.2010 tarihleri arasında yapılan mülakattan etkilenen adaylar tarafından davalar açıldığı, bizzat dava açan adaylar tarafından Derneğimize bilgi notu olarak bildirilmiştir. Gerek duyduğu taktirde bu nitelikteki işlemleri dava konusu yapma hakkı bulunan YARSAV’ın açmadığı,  bireysel nitelikteki bazı davalarla dahi ilişkilendirilmesi yargıya ve YARSAV’ a  ve YARSAV üyelerine saldırı amaçlı her tür yöntemin kullanıldığı bu süreçte maksatlı bir bilgi kirliliği yaratma girişimidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.                                                            12.1.2011

YARSAV YÖNETİM KURULU