Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcısına Yapılan Saldırı Hakkında

Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan KILIÇ’a Düzenlenen Silahlı Saldırı

5.2.2012 günü Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan KILIÇ silahlı saldırıya uğramıştır. Vücuduna isabet eden üç kurşun sonucu ağır biçimde yaralanan KILIÇ, acilen Doğubeyazıt Devlet Hastanesi’ne oradan da ambulans uçakla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştır.

Bu olay, birçok defa ifade ettiğimiz “yargı mensuplarının güvenliği zaafiyeti”nin bir sonucu olması itibariyle umutsuzluğa sevkedici ve kahredicidir. “Yargı mensuplarının can güvenliği yoktur” hükmünün, aynı zamanda devlet olma vasfından uzaklığı ve tüm yakınmalara karşın halen cari olmasıyla da bir “olamama” durumunu ifade etmesinin yakıcılığı, acil şifalar dilediğimiz meslektaşımızın durumunun ciddiyeti ile dayanılmaz bir hal almaktadır.

Henüz saldırının amacı ve fail ya da faillerine ilişkin bir bilgi bulunmamakla birlikte bu saldırının bireysel ya da örgütlü olmasının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan adaleti sağlama adına görev yapan bir savcının görevini yaptığı için böyle haince bir saldırıya maruz kalması ve daha da önemlisi hakim ve savcılarımızın bu kadar korunaksız ve saldırıya açık olmasıdır.

Son saldırı da göstermiştir ki; maddi-manevi her türlü yoksunluğa rağmen hayatlarının hiçbir anında adalete hizmet etme bilincini kaybetmeden büyük bir aşk ve heyecanla çalışan değerli hakim ve savcılarımızın güvenliğinin sağlanması için acil önlemler alınması zorunludur.

Yargı mensuplarının yürüttükleri görevin önem ve özelliği ile orantılı ve “yüksek düzeyli” bir güvenlik ve istihbarat hizmetine olan gereksinimleri tartışmasızdır. Diğer kritik önem taşıyan meslek icra edenlere yönelik yapıldığı gibi öncelikle Cumhuriyet savcıları ve devamında mutlaka yargıçların da etkin koruma ve güvenliklerini sağlamalarına yönelik bir eğitimden geçirilmeleri gerekmektedir. Olayın geçtiği yer gibi terör ve kaçakçılık vb. sistematik ve nitelikli suç oranının yüksek olduğu coğrafyalarda adliyelerin, lojmanların ve yargı mensuplarının özel eğitim ve donanıma sahip uzman personel tarafından korunmaları gerekmektedir. Bu alanda personel yetersizliği kabul edilebilir mazeret oluşturmamaktadır. Devlet olmanın asgari gereği olan güvenlik ve adalet hizmetlerinin sağlanması ve bu noktada suçla mücadelede yargı mensuplarının güvenlik tehditlerinin olabildiğince minimize edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu vesile ile, her fırsatta Cumhuriyet savcılarını göreve davet eden ama yargı mensuplarının güvenlikten uzak yaşamlarını gözardı eden, artık çığırından çıkan bir sorumsuzlukla topyekün yargı kurumunu yıpratmaya, siyasete malzeme ve araç yapmaya yönelik, yargı mensuplarının kişiliklerini doğrudan hedef alan, eleştirinin kabul edilebilir sınırlarının çok ötesinde, bazen hezeyan derecesinde ve içlerindeki hamlıkları beyanla ayan kılan yorum ve açıklamalarla yargı mensuplarını haksız ve ağır şekilde eleştiren siyasetçiler ile medya organlarını da tavırlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Bizler, Cumhuriyet Savcısı Hakan KILIÇ´a yönelmiş bu saldırıyı tüm yargı camiasına yönelik bir tehdit olarak algılıyoruz. Hakim ve savcıların güvende olmadığı bir ülkede, hiç kimse ve hiçbir kurumun güvende olduğunun iddia edilemeyeceğini, duyulması ve gereğinin yapılması umuduyla haykırıyoruz. Bu itibarla, Devletin ilgili birimlerinin, bu olayın yargı kurumu üzerinden tüm toplum ve devleti hedef aldığının farkındalığı ile hareket ederek hem faillerini bulma, hem de yargı mensuplarını hedefe almanın ve yargıya gözdağının olası en ağır bedelini ödettirmesi sorumluluğu bulunmaktadır.  

Tüm vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü siyasi iktidarı ve sık sık gösterişli adliye sarayları yaptıkları yolunda açıklamalar yapan Adalet Bakanlığı’nı, adliyelerin ve hakim savcıların güvenliğinin sağlanması konusunda da aynı çaba ve duyarlılığı göstermeye ve bu türden saldırıların bir daha yaşanmaması için etkin önlemler almaya çağırıyor, Cumhuriyet savcısı Hakan KILIÇ’a yapılan haince saldırıyı lanetliyor, kendisine bir an önce aramıza dönmesi dileğiyle acil şifalar diliyor ve yaşamlarına ve vücut bütünlüklerine yüksek saldırı riski altında görev yapan tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 06.02.2012

Yarsav Yönetim Kurulu