AB ve Avrupa Konseyi Heyetleri Tarafından Derneğimize Yapılan Ziyaretler Raporu

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri NilsMuiznieks tarafından 6-14 Nisan tarihleri arasında, “Türkiye’nin güneydoğusundaki insan hakları durumu, ifade ve basın özgürlüğü, adalet sistemi ve insan hakları konuları” ile ilgili görüşmeler yapmak üzere gerçekleştirilen ziyaret kapsamında YARSAV´a yapılan davet üzerine 11 Nisan 2016 Pazartesi günüNilsMuiznieksile;

Avrupa Birliği Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Genel Müdürlüğü ile Adaletten Sorumlu Genel Müdürlüğünde görevli Sabine ZWAENEPOEL, Yolanda SAN JOSE, Mark StephenGRAY’in“AB müktesebatının 23. ve 24. fasılları ile ilgili olarak tarama raporu hazırlık çalışmaları” için görüşmelerde bulunmak üzere 11-15 Nisan tarihlerinde Ankara´yayaptıkları ziyaret kapsamında 12 Nisan 2016 Salı günü anılan Heyet ile;

Avrupa Konseyi İç Gözetim Direktörlüğünü temsilen Değerlendirme Bölüm Başkanı Aygen BECQUART, Didem SOYALTIN, Marmara Üniversitesi İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Osman DOĞRU’nun 18-22 Nisan 2016 tarihlerinde, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi´nin Türkiye’de yerel düzeyde uygulanması ile ilgili olarak Avrupa Konseyi’nin vermekte olduğu desteğin etkililiğini ölçmek” üzere bir değerlendirme yapma amacıyla yargı alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri, Adalet Bakanlığı, yargı alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşları, yüksek mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla görüşme yapmak üzere gerçekleştirilen ziyaret kapsamında 18 Nisan 2016 Pazartesi günü anılan Heyet ile;

Alman Federal Meclisi Avrupa Birliği Komisyonu´ndan milletvekilleri; Michael Stübgen (CDU/CSU), Heyet Başkanı, MaternvonMarschall (CDU/CSU), GabrieleGroneberg (SPD), Dr. DorotheeSchlegel (SPD), Sevim Dağdelen (DIE LINKE), Manuel Sarrazin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), HeikeBaddenhausen, LiviaPuglisi, Robert Dölger (Elçi), ChristophHallier (Büyükelçilik Ticaret ve Avrupa Konularından sorumlu Müsteşar)’den oluşan Heyet tarafından 18-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmekte olan ve Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi R. Engin Soysal, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Dışişleri Bakan Yrd. Büyükelçi Naci Koru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yrd. Basri Bağcı, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkan ve üyeleri ile YARSAV’ı kapsayan çalışma ziyaretleri çerçevesinde gerçekleşen talep üzerine 19 Nisan Pazartesi günü anılan Heyet ile;

YARSAV´ı temsilen Başkan Murat Arslan ve uluslararası ilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Murat Durmaz tarafından görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Toplantılarda;Başkan Murat Arslan tarafından ülkemizde yaşanan Devlet ve yargı krizi, bu konudaki son gelişmeler ışığında değerlendirilerek, somut örneklerleYARSAV´ın söylemi kendilerine aktarılmıştır.

İnsan Hakları Komiseri tarafından gerçekleştirilen ziyaret sonrası bir raporun yayınlanacak olması nedeniyle bu konularla ilgili olarak hazırladığımız detaylı raporlarında kendilerine sunulacağı belirtilmiş ve iletişim detayları karşılıklı olarak alınmıştır.

Avrupa Konseyi İç Gözetim Direktörlüğü ile yapılan toplantının ana temasını; keyfi tutuklama ve gözaltılar, kolluk tarafından yapılan kötü muameleler, yargı sürecinin uzunluğu gibi konular oluşturmuştur.

Heyet tarafından; demokratik kitle örgütü sıfatıyla YARSAV´dan, Avrupa Konseyi ve AİHM´in Türkiye ile ilgili olarak aldığı kararların ülkesel yansımaları ve pratik sonuçları hakkında Konsey’le iletişim kurulması ve kararların reel sonuçlarının ülkesel takibinin yapılabilmesi için destek istenmiş, bu katkının etkin ve hızlı şekilde sağlanabilmesi adına gerekli olan iletişim kanallarının oluşturulması için gereken adımların atılması konusunda mutabık kalınmıştır. 

Toplantılarda genel olarakBaşkan Murat Arslan tarafından,yargı ve temel haklar konulu 23. ve 24. fasılların açılarak bu fasıllar bağlamında ülkedeki yargı bağımsızlığı ve demokratik mücadeleye destek verilmesi ve mülteci krizinin evrensel değerlerin gözardı edilmesine bahane kılınmaması gerektiği ifade edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 20.04.2016

Murat ARSLAN

YARSAV Başkanı