YARSAV Başkanı Murat ARSLAN´ın soL Gazetesinde Yayınlanan Makalesi

YENİ ADLİ YILA BAŞLARKEN…

Murat ARSLAN

YARSAV Başkanı

 

Baş eğmeyen, uyumlu olma hevesi taşımayan ve her türlü baskıya direnen bir yargı ile ancak hukuk üstün, adalet hâkim kılınabilir.

Reformculuğu, bir yapıyı bozma için gerekçe ve kılıf yapan ve arkasına “yargıyı gökyüzünden yeryüzüne indirmek” gibi içi boş ve kof vaadler koyan anlayışın, gerçekte hiçbir derinliğinin olmadığı, kendi iktidarlarını ikame ve sınırsızlaştırma dışında herhangi bir amaç taşımadıkları, temelinde bilgi, tecrübe, ciddiyet ve içtenlik olan hakkaniyet ve liyakat noktasından son derece uzak oldukları, yargı ile ilgili her olay ve gelişmede daha da netleşmektedir.

Henüz 3 yıllık yeni HSYK erken yaşlanma hastalığı ile şimdiden kocamıştır. Yürütmenin etki alanı içinde mefluç bir görüntü sergilemektedir. İktidarın büyüsü ile koşar adım gittiği yeni zeminle uyum sağlayamamakta, iptal olup formatlanarak yeniden kurulma planlarının gerçekleşmesini sessizce, boynu bükük beklemektedir. Yargının direksiyonuna Adalet Bakanlığı yerine HSYK değil Başbakanlık geçmiştir. Yargı, Başbakanlıktaki “Dünya Masası”nda bulunan bir danışman-bürokratın part-time işi olarak sistemdeki yerine oturmuştur.

Torbacı zihniyet, parti işlemlerine bürünen yasaları doldurduğu torbalarla topluma “ne çıkarsa bahtına” demektedir. Aşikâr olan, akıl tutulması ile bütünlük duygusunun kaybolması ve bir kararsızlık halinin tüm sisteme sinmesidir. Örneğin binalarımızı finanse eden AB, sekiz yıldır istinafla ilgili tereddüt ve kararsızlığımızı şaşkınlıkla izlemektedir. Kararsızlık hali, en büyük negatif enerji kaynağı olmaya, bize patinaj yaptırarak yerimizde saymaya devam ettirmektedir. İnanılmaz işyükü altındaki yargı, bu telaş ve kaygıyı, huzursuzluğu taşıyamaz hale gelmiştir.

Tüm paydaşların içinde olduğu ve katkı sağladığı strateji, plan ve uygulamadan daha çok, dar bir kadronun yasaya dönüştüğü anda deşifre olabilen sırlarıyla yürüyen bir süreçle muhatabız. Eskiyi öldürmeye çalışan, yeniyi doğuramayan ve arafta amaçsız dolanıp duran bu anlayışın yargıdaki tahribatının tamiri kısa vadede olanaklı görünmemektedir.

2010 Anayasa değişikliği öncesinde gizlice kurulan ortaklıklar bugün menfaat çatışmasıyla aşikâr hale gelmiş ve devlet güçlerinin paylaşıldığı, kurumların ve yöneticilerinin kapanın elinde kaldığı bir kabile devleti görüntüsüne erişilmiştir. Şaşırtıcı olan, tarafların artık paylaşımı reddetmemeleri, bilakis bir tarafın kendilerine itaatkâr oldukları müddetçe onlarla paylaştıklarını, diğer tarafın ise kendi cemaat mensuplarının iktidar kavgası sonucu bürokrasinin oldukça hassas birimlerinden tasfiye edildiğini deklare edebilmesidir. Daha da şaşırtıcı olan ise, devletin ve toplumun bir kesiminin, bunda hiçbir gariplik yokmuş gibi yoluna devam ediyor olmasıdır.

Yargının araçsallaştırılması suretiyle, ittifak günlerinde iç düşman olarak görülen “ötekiler” başarıyla sindirilip tüm muhalifler kamuoyunca bilinen yargı süreçleri aracılığıyla susturulduktan sonra gariptir ki, bu defa sıra kimin daha güçlü olduğunun ortaya çıkarılmasına, adeta bir final maçı ile şampiyonun belirlenmesine gelmiştir. Evet, bir zümre adına hareket ettiği kabul edilen bu özel yetkili kamu görevlilerinin, yürütme erkinin politik ve ekonomik yolsuzluklarını soruşturmaya teşebbüs etmek suretiyle biatlarını bozarak kartlarını açık etmesiyle, iktidar, oklarını bu defa yargıdaki bu yapı üzerine doğrultmuş ve kendisine koşulsuz şartsız itaat etmeyen bu kesimi de tasfiye sürecine girmiştir. Bugün birilerinin olan yargı yarın kimin eline geçecek ve kimlere karşı kullanılacak?.. Varlığının yegâne teminatı olan bağımsızlığını yitirmiş bir yargının erk olamayacağı açıkken, ülkeyi, biat kültürüyle yetişen ve ilkel dogmatik düşünce tarzıyla beslenen, özgür düşünmenin erdemini idrak edememiş insanların eliyle, bedevi kabile devleti anlayışı ile yönetmelerini kabul edebilecek miyiz?

İktidar başkalaştırmasının kristalize bir örneği olan güncel tartışmayı bir başka fakat daha acı bir örnekle karşılaştırmak yanlış olmasa gerek. Gezi parkı gösterilerinde en temel demokratik haklarını kullanırken hukuki sorumluluk gerektiren emirler üzerine yaratılan devlet terörüyle yaşamlarını kaybeden yurttaşlarımızla Başbakan Yardımcısının insani haklarının birbirine eşit olmadığı düşünülüyor gibi. Sandığı kutsayarak bir oyu çapulcunun canından üstün görenlerin yakın körlüğü ve iktidar sarhoşluğunun topyekûn bir kıyıma dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Yargıya, bir yumruğun ardında çete aranması talimatını verenler, eğer masum insanların hunharca katline götüren müessir fiillerin faillerinden, kendilerine oy verenleri ayaklandırmak ve şehirleri iç karışıklık çıkartmak suretiyle terörize etme emrini verenlerden, bir kısım yandaş canilerin eline satırlar vererek diğerleri üzerine saldırtarak toplumsal düzeni sarsanlardan hesap sorulmayacağını düşünüyorlarsa fena halde yanılıyorlar. Yargının araçsallaştırılması suretiyle cini şişeden çıkaranlar o cinin kendilerini çarpacağı endişesiyle titremekte, histerilerle meşum fiillerine haklı mazeretler aramakta olsa da, hesap sorulmadan yakayı kurtaramayacaklarını, adalet önüne diz çökmeden tarih sahnesinden silinemeyeceklerini buradan sağırlaşan kulaklarına duyurmak zor olmasa gerek.

Ülkedeki kuşaklar boyunca gelişen demokrasi iklimini zehirleyenlere, anarşi çıkararak kamplaşmalara yol açanlara, aykırı tüm sesleri kesmek için karteller oluşturanlara, bu karteller aracılığıyla muhalif herkesin boğazını sıkarak eleştiri kültürünün ürünü olan çağdaş uygar düşünceyi boğmak isteyenlere sesleniyoruz:

Mevcut Anayasaya olduğu kadar 2000 yıllık devlet geleneğimize de aykırı şekilde yargıcına yüksek perdeden talimat verenler, kimin tutuklanıp kimin serbest bırakılması gerektiğini söyleyenler, ucu kendilerine dokunan soruşturmaları yürüten savcılara sürgünü, tehdidi reva görenler, Alevi-Sünni, dinsiz-dindar, çapulcu-AVM müteahhidi vb. ayrımcılıklarla toplumu bizden olan–olmayan şeklinde kamplara böldükten sonra, karşı yakaya düşenlerin tamamını devletin tüm olanaklarını kullanarak sindirmeye çalışanlar, muhaliflerine savurdukları sallandırma tehditleriyle, kabadayı postuyla ortalığı velveleye vererek içte ve dışta herkesle kavgaya tutuşanlar, fiili bir idari usul haline gelen rüşvet almayı bir kutsal görev sayıp, yetmez ama evet diyerek ihale hediyelerini adilce paylaştığını öne sürenler ve onlara yanlışlıkla dokunulmaması için kitaba yeni hükümler ekleyerek, yeni kitaba göre vicdani kanaatlerini ayarlaması beklenen yargıçlara rüşvetin ve ihale yolsuzluğunun cezalarının düşürüldüğünü belletmek için eğitime alıp yargıya balans ayarı yapanlar,

Yeter artık, “haddinizi biliniz”!..

Bu millet; beğenmediğiniz kararlarından ötürü yargıyı, dile getirilen yolsuzluklarınız nedeniyle yazarının ekmeğini, size biat etmeyen medyanın patronunu ve ticari itibarını, en temel demokratik hakkını kullandığında sokaktaki vatandaşı hedef haline getirip muhalif herkesi örs, sahibi olduğunuzu zannettiğiniz devleti ve kurumlarını da çekiç gibi gören hastalıklı zihniyetinizin sari bir hastalık gibi tüm ulusu sarmasına müsaade etmeyecektir. Tedavi aşaması çoktan geçen kangrenli bu uzuvların bir safra gibi kesilip atılacağına şüphemiz yoktur. Zira bu toplum, kendine tapınmanın ve paranoyanın şaheseri olarak kabul ettiği diktatörlük eğilimlerine tarihinin hiçbir döneminde baş eğmemiştir.

Laiklikle oynayarak sistemin sigortası devre dışı bırakılırsa karanlıkta el yordamı ile hareket etmek zorunda kalıp oraya buraya toslamak kaçınılmaz yazgımız olacaktır. Yargı asla içinde olmadığı bu maceranın olumsuzluklarını, ağır faturasını ödemekle yükümlü tutulamaz, bir günah keçisi olarak gösterilmek suretiyle sorumluluk sahiplerinin “sıyırma” aracı olamaz. Tarihin tekerleği dönmekte, çarkları ile oynayarak rota değiştirmek isteyenler için ise zaman daralmaktadır. (soL Gazete, 04.09.2013)