DENİZ FENERİ SAVCILARINA YÖNELİK AÇIKLAMA HAKKINDA HSYK´YA BAŞVURU

Değerli meslektaşlarım,

Bildiğiniz üzere HSYK sitesinde 19.02.2012 tarihinde, Deniz Feneri Soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarını baştan suçlu ilan eden bir basın açıklaması yayımlanmıştı.

Biz o zaman bu açıklamanın bağımsız yargıya müdahale ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olduğunu ifade etmiştik.

Gelinen noktada;

Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından yapılan yargılama sonucunda her üç Cumhuriyet savcısı meslektaşımız hakkında beraat kararı verilmiştir.   Şimdi, 27 Nisan muhtırasının Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden kaldırılması gibi, yargı bağımsızlığı yönünden kara bir leke niteliği taşıyan ve HSYK’nın hem tutarlılığına hem de tarafsızlığına ağır gölge düşüren bu açıklamanın da en kısa zamanda HSYK internet sitesinden kaldırılmasının gerektiği düşüncesiyle HSYK´ya ekteki başvuru yapılmıştır.

Saygıyla duyurulur.

Murat ARSLAN

YARSAV Başkanı

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda yapılış şekli itibari ile ilgi ve takdir gören Deniz Feneri Soruşturmasında, şüpheli avukatlarının, tartışmalı olan bir konu ile ilgili yapmış oldukları başvuru üzerine yargı bağımsızlığı ile ilgili tüm değer ve duyarlılıklar göz ardı edilerek önce soruşturmada görevli savcılar dosyadan el çektirilmiş, sonrasında da haklarında soruşturma açılarak bugüne kadar örneği görülmemiş bir hızla kovuşturma izni verilmişti. Yine bugüne kadar hiçbir hakim ve savcı şikayetinde, bu kadar hızlı davranıp açıklama yapmayan HSYK Başkanı sıfatı ile Adalet Bakanı ve HSYK Başkanvekili ile 1. Daire Başkanı,  bu olayda soruşturmaya etki edecek şekilde ihsas-ı reyde bulunarak savcıların yapmış oldukları işlemin hukuka aykırı olduğunu kamuoyuyla paylaşmaktan imtina etmemişlerdi.

Nitekim, HSYK tarafından yapılan 19.02.2012 tarihli basın açıklaması halen HSYK internet sitesinde basın açıklamaları bölümünde yer almaktadır. Basın açıklamasının son paragrafı şu şekildedir;

"Savcıların (c) bendini kapatmış olması HSYK’nın üçüncü kişilerle ilgili kapatmasına benzemekte, (b) bendinin kapatılması ise reddedilen bir talebin kabul edilmiş gibi işlem görmesine neden olduğu için şekli olarak evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarının unsurlarını içermektedir. Nitekim bu konu Sincan Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilerek son soruşturmaya geçilmesine karar verilmiştir. Bu karar uyarınca Yargıtay’ın ilgili dairesi yargılamayı yapacak ve maddi hakikat ortaya çıkacaktır."

Gelinen noktada;

Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından yapılan yargılama sonucunda her üç Cumhuriyet savcısı meslektaşımız hakkında beraat kararı verilmiş ve maddi hakikat ortaya çıkmıştır. Şimdi, kendi Kuruluş Kanununda “mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde” görev yapması öngörülen HSYK tarafından acilen yapılması gereken; benzer uygulamalarda (Genelkurmay Başkanlığı’nın 27 Nisan 2007 Bildirisi gibi) görüldüğü üzere, yargı bağımsızlığı yönünden kara bir leke niteliği taşıyan ve HSYK’nın hem tutarlılığına hem de tarafsızlığına ağır gölge düşüren bu açıklamanın da en kısa zamanda HSYK internet sitesinden kaldırılmasıdır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında söz konusu basın açıklamasının HSYK internet sitesinden kaldırılmasını saygılarımla talep ederim.

Murat ARSLAN

YARSAV Başkanı