YARSAV 3. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulunun 17.9.2012 gün ve 69 sayılı kararı gereğince; üçüncü olağan genel kurul toplantısı, 20.10.2012 Cumartesi günü saat 09.30 da, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi - Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No:50 Yenimahalle-Ankara adresinde, Tüzük uyarınca katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla, ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, katılım çoğunluğu aranmadan 03.11.2012 Cumartesi günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır. 03.10.2012

GÜNDEM

 1.  Açılış
 2.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3.  Divan kurulunun seçimi
 4.  Yönetim ve Denetim Kurulları Asıl ve Yedek Üyelik Adaylık Başvurularının Alınması
 5.  Tüzük değişikliği önerilerinin alınması
 6.  Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması
 7.  Yönetim Kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibrası
 8.  Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi
 9.  Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
10.  Dilek ve öneriler
11.  Kapanış

 

YARSAV YÖNETİM KURULU