Aidat Duyurusu

Değerli Üyelerimiz, 

Derneğimizin faaliyetlerini yürütebilmesi ve yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin hayata geçirilmesi mücadelesinde daha güçlü inisiyatif alabilmesi için maddi gücünün de yeterli olması gerekmektedir. Bilindiği üzere Derneğimizin ana gelir kaynağı üyelerimizin ödentilerinden oluşmaktadır. Ancak üyelerimizden azımsanmayacak sayıdaki kısmının üye ödentilerini düzenli yatırmadığı görülmektedir. Bu durum maddi kaynak gerektiren projelerimizin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmektedir. 

Bu nedenle ödenti borcu bulunan üyelerimizin Dernek sekreterimiz Gülten USLU (Tel: , E-Mail: [email protected]) ile irtibata geçerek ödenti borcu miktarını öğrenmesi ve aşağıda belirtilen hesap numaralarına yatırması hususu önem arzetmektedir. 

Üyelerimize saygılarımızla duyurulur. 

YARSAV YÖNETİM KURULU adına

Mustafa SAVAŞ

Sayman