Amaçlarımız

Tüm yargıç ve savcıları, evrensel ilkeler de dahil olmak üzere, yüksek etik değerlere, donanıma ve hakettikleri yaşam standardına sahip kılmak; hukuk dışı saldırılara ve her türlü baskıya karşı yargı erki ve mensuplarını koruyarak, saf gerçeğe ulaşılmasının ve adaletin gerçekleşmesinin önündeki engelleri kaldırmak; demokratik, lâik ve sosyal Hukuk Devletinin tüm kurum ve kurallarıyla oluşmasını ve işlerliğini sağlamaktır.