Yönetim Kurulu

YARSAV YÖNETİM KURULU

ASIL ÜYELER :

Başkan :


Murat ARSLAN - Sayıştay

Genel Sekreter:

Leyla KÖKSAL - Ankara Adliyesi

Başkan Yardımcıları:

Berrin Lale ŞENOYMAK - İstanbul Adliyesi

Murat AYDIN–İzmir Adliyesi

Defne BÜLBÜL - Yargıtay

Sayman:

İsa KAYA - Ankara Adliyesi

Üyeler :

İbrahim Fikri TALMAN - İstanbul Anadolu Adliyesi

Naciye Füsun ÇAĞLAR - İstanbul Anadolu Adliyesi

Murat DURMAZ - Danıştay

Berrinhan KURMAZ - Yargıtay

Hüseyin ASLAN - İstanbul Adliyesi

YEDEK ÜYELER :

Zarife Zerrin TOGAY - Ankara Adliyesi

Şükran ALEMDAĞ KOÇÖZ - Ankara Adliyesi

Aydan BÜYÜKYILDIZ - İstanbul Anadolu Adliyesi

Süleyman AYDIN –İzmir Adliyesi

Ömer ÜNLÜ–Bingöl Adliyesi