1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlama Mesajı-01.05.2011

Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin özüne fazlasıyla dokunan koşullarda maddi ve manevi varlığını bir de özveri parantezinde tutsak eden,

Bu ülkenin her karış toprağında bayrağını yükselten meslekler sınıfından olmanın haklı gururunu ve vicdan huzurunu yaşayan,

Karşısındaki iş dağlarına fiziksel ve düşünsel emek kazmalarını bıkıp usanmadan biteviye vuran,

Takdir görmenin ötesinde karalanan ve güvenilirliği aşındırılan, tüketilen,

Kendisine sunulmuş bir armağan olan yaşamın her gününe, dünün yorgunluğunu atmadan bugünün yorgunluğunu düşündürtecek ağır yük ve sorumlulukla başlayan,

Yargı emekçilerinin…

Ve şubat soğuğunda tazyikli su altında hak arama mücadelesi veren Tekel işçilerinin,

Zonguldak’ta bir madende her an göçük altında kalma tehlikesi altında ekmek kavgası veren madencilerin,

Bir kotu taşlarken ciğerlerini bırakan tekstil işçilerinin,

Yoğun iş yükünden üst düzeyde nasibini almasına rağmen hakça karşılığını göremeyen kâtipler, mübaşirler ve adliye personelinin…

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, sömürünün, ezilmenin vicdanımızda açtığı onulmaz yaradan aldığımız güçle ve emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve hakça bir
dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umut ve inancıyla,

Tüm emekçi dünyasının dayanışma ve haksızlık ve adaletsizliklerle savaşımının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile…

YARSAV YÖNETİM KURULU