GENEL KURUL DUYURUSU - 02.11.2006

Sayın Üyelerimiz.

Birliğimizin olağan birinci genel kurul toplantısı YARSAV Geçici Yönetim Kurulunun 14.10.2006 gün ve 06 sayılı kararı. Tüzüğümüzün Geçici 1/1.maddesi gereğince  19.11.2006 Pazar günü saat 10.00 da Türkiye Noterler Birliğinin Mithatpaşa Caddesi, No:12, Yenişehir/Ankara adresinde yapılacaktır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, 26.11.2006 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte genel kurul gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimizin genel kurulumuza yoğun katılımları birliğimize güç katacaktır. Genel Kurul Gündemi aşağıya çıkarılmıştır. Saygılarımızla.

YARSAV Geçici Yönetim Kurulu

YARSAV BİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ


 • Açılış
 • Saygı duruşu, İstiklal Marşı
 • Divan kurulunun oluşturulması
 • Tüzük değişikliği önerilerinin alınması
 • Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
 • Geçici Yönetim Kurulu faaliyet raporu
 • Geçici Yönetim Kurulunun ibrası
 • Ödentilerin ve bu konuda yetki devrinin görüşülmesi
 • Çalışma planı ve bütçenin görüşülmesi
 • Borçlanma usullerinin görüşülmesi
 • Temsilciliklerin açılma ve kapatılmasına yönelik esas-koşul-ilkelerin belirlenmesi
 • Uluslararası başvuruların görüşülmesi
 • Tüzük değişikliklerinin oylanması
 • Yönetim ve denetim kurulu seçimleri
 • Dilek ve temenniler.
 • Kapanış